Ludwig von Mises-institutet

Mot staten, för fred och frihet, egendom och rätten till ditt eget liv

Svensk skola: 175 år av ofrihet. Del 8: Högre utbildning

(Följ hela serien från början här: 175 år av ofrihet.) Högre utbildning På 1960-talet dök idén upp om att högre utbildning ger ringar på vattnet för hela samhället – produktiviteten ökar desto högre utbildad befolkningen är. Det här synsättet gjorde att man öppnade upp för fler utbildningsplatser vid universitet och högskolor. Det i sin tur Läs mer om Svensk skola: 175 år av ofrihet. Del 8: Högre utbildning[…]

En höger för vuxna

Alla känner det vilda svårmod som griper oss vid minnet av lyckligare tider. Hur oåterkalleligt borta är de inte, och vi är på ett obarmhärtigare vis skilda ifrån dem än genom några avstånd. Också framträder bilderna mer lockande i återskenet; vi tänker på dem som på en död älskarinnas kropp, som vilar djupt i jorden Läs mer om En höger för vuxna[…]

Nyliberaler, Brexit och BNP

Många argument för och emot Brexit hörs dagligen världen över och varje grupp verkar ha sina favoritargument och nyliberalernas favorit är att Brexit kommer att skada den brittiska ekonomin: Storbritannien kommer att förlora ekonomiskt på Brexit, BNP kommer att sjunka, och britterna kommer att se sina inkomster och rikedomar minska. Frågan jag ställer mig är: Läs mer om Nyliberaler, Brexit och BNP[…]

Testa hur mycket du kan om österrikisk ekonomi!

Vi är många som studerar österrikisk ekonomi, men vad har vi egentligen lärt oss? Nu finns det ett sätt att kolla det! Gör detta prov och ta chansen att briljera med dina kunskaper eller få reda på vad du kan lära dig mer om. Provet består av tjugo frågor med fyra svarsalternativ var och berör Läs mer om Testa hur mycket du kan om österrikisk ekonomi![…]

Thomas Sowells Black Rednecks and White Liberals (2005)

(Denna artikel refererar Thomas Sowels bok ”Black Rednecks and White Liberals”) För att förstå samtida USA och framför allt den svarta befolkningen måste man också förstå hur den svarta kulturen har uppstått. I den här boken går Sowell igenom var ifrån den svarta kommer och hur den har frodats – trots sin kontraproduktiva karaktär – Läs mer om Thomas Sowells Black Rednecks and White Liberals (2005)[…]

1968-rörelsens ideal lever vidare inom svensk borgerlighet

Socialteknisk planering förutsätter även utbildning av socialingenjörer samt rent laboratoriemässigt utförda praktiska försök i fråga om sociala företeelser, varvid ett levande klientel står till förfogande för experimenten. -Hjalmar Söderström, SOU 1945:26 I Human Action diskuterar Ludvig von Mises relationen mellan makt och idéer och visar att idéer och ideologier påverkar maktrelationerna i ett samhälle och Läs mer om 1968-rörelsens ideal lever vidare inom svensk borgerlighet[…]

Svensk skola: 175 år av ofrihet. Del 7: Ekonomi och styrning

(Läs serien från början genom att gå hit: 175 år av ofrihet.) Kommunernas ekonomi 2004 slogs det fast i boken Den kommunala självstyrelsen att de närmaste tio åren skulle bli ekonomiskt tuffa för kommunerna, mycket tack vare många pensionsavgångar och en redan mycket ansträngd och belånad ekonomi. Att förstatliga skolan har nu återigen börjat lyftas Läs mer om Svensk skola: 175 år av ofrihet. Del 7: Ekonomi och styrning[…]

Hur marknaden hjälper oss mot brand och värme

Svt har nyligen konfronterat brandslangsproducenter och personer som försökt sälja fläktar. Deras brott: att ha tjänat på skogsbränderna och värmen. Om man tänker på frågans moraliska och ekonomiska aspekter en kort stund, eller överhuvudtaget, visar det sig dock att vi ska vara tacksamma för att det är möjligt att tjäna pengar på fläktar och brandslangar. Läs mer om Hur marknaden hjälper oss mot brand och värme[…]

Svensk skola: 175 år av ofrihet. Del 6: Förskolan – en samhällelig vederstyggelse

(Läs hela serien från början genom att gå till 175 år av ofrihet) De första förskolorna på 1800-talet var privata, icke vinstdrivande och syftade till att förse de fattigaste barnen med uppfostran och kunskaper. Under 1900-talets första hälft knöts förskolorna närmare kommunerna som då fick ett större inflytande genom nya krav från kommunerna. 1970 var Läs mer om Svensk skola: 175 år av ofrihet. Del 6: Förskolan – en samhällelig vederstyggelse[…]

Identitetspolitiken hos Stephen Hicks och Jordan B Peterson

Jag kommer att göra en del läsare besvikna eftersom jag menar att både Hicks och Peterson har fel ingång till identitetspolitiken, men att de båda drar en del korrekta slutledningar av den. De har dessutom båda rätt i att Identitetspolitik och andra besläktade buskage i den postmoderna vegetationen förmodligen är den mest angelägna utmaningen på Läs mer om Identitetspolitiken hos Stephen Hicks och Jordan B Peterson[…]

Den nakna politiken

Jag såg nyligen den av Samtiden dokumentär producerade och uppmärksammade dokumentären Ett folk, ett parti. Filmen har sågats och avfärdats på grund av avsändaren, vilket är standard numera. Det har blivit långt viktigare vem som säger något än vad denne någon säger. Med andra ord är det lätt att avfärda en dokumentär som producerats av det förlag Läs mer om Den nakna politiken[…]

Drömmen om att dö frisk – Lars Bern (Freedomfest 2018)

En av vår tids största ofriheter är försörjningen med livsmedel. Den styrs av ett knappt dussintal globala företag som är världens största industri och understöds av livsmedelsmyndigheterna i många länder. I och med att matproduktionen har industrialiserats har den gjort maten billigare. Men det har också gett upphov till en kost som människokroppen inte är Läs mer om Drömmen om att dö frisk – Lars Bern (Freedomfest 2018)[…]