Mot staten, för fred och frihet, egendom och rätten till ditt eget liv

Ludwig von Mises-Institutet är Sveriges frihetligaste tankesmedja. Vi sprider frihetens budskap genom att upplysa om österrikisk ekonomi, libertariansk moralfilosofi och återbördandet av den politiska makten ner till lokal- och individnivå.

För mer frihet i flödet:

Institutets arbete är helt och hållet gräsrotsfinansierat. Ta ställning för din och framtida generationers frihet och själväganderätt på Patreon:

Lyssna på Radio Mises

Sveriges mest subversiva podd om den enda frihet som förtjänar sitt namn - med Klaus Bernpaintner och Jesper Bleeke

Läs de senaste artiklarna

Kejsaren är naken

Individ eller kollektiv? Som jag skrev i min tidigare artikel ”En mästare på kamouflering”, så kamouflerar sig staten bakom olika partier och ideologier för att ge invånarna en illusion av

Läs mer

(V)älvillig arbetsmarknadspolitik

“Att använda offentliga investeringar är det bästa sättet att skapa jobb och pressa ned arbetslösheten”, det säger Vänsterpartiets Ulla Andersson. Famous last words. En timme senare meddelade hon att hon

Läs mer

Timbro och liberalkonservatismen

Efter att ha läst Catarina Kärkkäinens artiklar om liberalism och konservatism på Timbro, samt sett henne försvara några av sina teser och idéer på Riks (Sverigedemokraterna), borde något mer sägas

Läs mer