En rekommenderad bok

Demokratins baksida

Varje samhälle har sina myter och trosuppfattningar som formar medlemmarnas uppfattning om verkligheten och om vad som är rätt och fel. Av denna anledning har förtryckare i alla tider haft ett stort intresse av att kontrollera dessa föreställningar för att kunna bestämma sina undersåtars verklighetsuppfattning och på så vis bevara rådande maktstrukturer. Historiskt har vi Läs mer om Demokratins baksida[…]

Ekonomi och praxeologi

I syfte att inte förvirra oss själva måste vi i studiet av ekonomi och samhällsvetenskap utgå från en stabil grund. Ett litet felsteg när man söker denna grund och all framtida forskning kommer att vara ett slöseri med tid. Om vi inte kan förstå vad kunskap är och hur vi får den, om vi misslyckas Läs mer om Ekonomi och praxeologi[…]

Jag, pennan

Leonard Reads klassiska berättelse i vilken en blyertspenna presenter sig, sitt släktträd och sin tillblivelse. En fantastisk lektion i Spontan Ordning och hur det är överlägset central planering. Det är smått omöjligt att förstå ekonomi utan att förstå sambanden som den här sagan lovsjunger.