Vetenskap – sanning eller alkemi? Gustaf Söderlind (Freedomfest 2018)

Synen på vetenskap har förändrats över tid. Förr var vetenskapen ett verktyg för fritt sökande människor att finna en objektiv sanning och förändra vedertagna uppfattningar. Men vetenskapen har alltid varit kontroversiell. Idag vill många göra subjektiva tolkningar, ibland för att ge trovärdighet åt politiska uppfattningar. Gustaf Söderlind är professor I numerisk matematik vid Lunds Universitet Läs mer om Vetenskap – sanning eller alkemi? Gustaf Söderlind (Freedomfest 2018)[…]

Bill Nyes falska vetenskap

Bill Nye blev känd på 90-talet via en tv-serie med titeln Bill Nye: Vetenskapskillen (eng. Bill Nye The Science Guy). Hans nya serie på Netflix har titeln Bill Nye räddar världen.  Ser ni skillnaden? Titeln på den första tv-serien implicerar objektivitet. Titeln på hans nya tv-serie implicerar ideologisk aktivism med en släng av messiaskomplex. Alla påstådda ”vetenskapsmän” som hävdar Läs mer om Bill Nyes falska vetenskap[…]

Skottpengar på nationalekonomer: vad nationalekonomer borde göra

I de tidigare artiklarna i den här artikelserien har jag fokuserat på problemen med samhällsvetenskap som sådan (och speciellt nationalekonomi) samt att nationalekonomer egentligen har sig själva att skylla för att de inte tas på allvar (annat än av politiker och andra centralplanerare). Men frågan är ju då vad nationalekonomer egentligen borde göra. För uppenbarligen Läs mer om Skottpengar på nationalekonomer: vad nationalekonomer borde göra[…]

Skottpengar på nationalekonomer: vi har oss själva att skylla

I den förra artikeln på temat ”skottpengar” diskuterade jag den dystra synen på vetenskap i allmänhet och på nationalekonomisk sådan i synnerhet. Av någon besynnerlig anledning har folk i gemen fått för sig att just nationalekonomi är en vetenskap som inte bara kan avfärdas – den kan hånas och skrattas åt. Underligt nog gäller detta Läs mer om Skottpengar på nationalekonomer: vi har oss själva att skylla[…]

Skottpengar på nationalekonomer: det dystra läget i vetenskapen

I kölvattnen till min Wall Street Journal-artikel om svensk sjukvård och Obamacare har det blossat upp ett antal smärre diskussioner. Gammelmedia håller nästan uteslutande tyst om artikeln, detsamma gäller proffstyckare i både Sverige och USA, men den har trots detta diskuterats ganska friskt på sociala nätverk. Precis som väntat har många svenskar stolt deklarerat att undertecknad Läs mer om Skottpengar på nationalekonomer: det dystra läget i vetenskapen[…]

Mises icketriviala insikt

Det som kanske främst utmärker Ludwig von Mises ekonomi är att han höll fast vid ett tillvägagångssätt baserat på a priori kunskap. En ekonomisk lag måste enligt Mises logiskt härledas från redan etablerade axiom så att – givet sanna ingående antaganden – de slutsatser man når är lika giltiga som ett givet resultat i euklidisk Läs mer om Mises icketriviala insikt[…]

Drick kaffe och lev längre!

SvD rapporterar om ytterligare forskningsrön kring vår kost och vad som får oss att leva längre. Den här gången är det, liksom flera gånger förr, kaffe som är underdrycken. Den ger uppenbarligen 14 år längre liv. Eller mer specifikt: ”minskad risk att dö av hjärtfel, stroke, infektioner och olyckor”. Inte så dåligt för det ”svarta guldet” som vi varje dag stjälper i oss!

Men liksom vanligt är artikeln helt värdelös. Man måste fråga sig om SvD säljer något annat än rubriker.

Man kan nämligen läsa hela artikeln och fortfarande har man ingen aning om hur studien gick till eller vad man mätte. Det enda journalisten låter meddela är att:

Forskarna skriver … att rönen ska tolkas med försiktighet, eftersom kaffekonsumtionen bara mättes vid ett tillfälle under perioden och alltså kan ha varierat med tiden. Det är också oklart vad i kaffet som ökar livslängden. […]

Sanning och tillämpbarhet

Jag skrev tidigare en artikel i vilken bemärkelse ekonomisk vetenskap är empirisk. För att ytterligare förklara detta vill jag visa på skillnaden mellan att en ekonomisk teori är sann och att en ekonomisk teori är tillämpbar. Detta är en distinktion som både Ludwig Von Mises och Murray Rothbard var noga med när de skrev om Läs mer om Sanning och tillämpbarhet[…]