”Den fria, oreglerade bostadsmarknaden”

Jag såg på SVTs Agenda härom dagen. Delar av programmet handlade om att det inte finns tillräckligt med bostäder i Sveriges storstadsregioner. Problemet har blivit så stort att bostadsbristen riskerar att sätta p för den ekonomiska tillväxten – många företag i Stockholm (och Göteborg och Malmö, för man förmoda) kan inte hitta bostäder för inflyttande Läs mer om ”Den fria, oreglerade bostadsmarknaden”[…]