Värnplikt är fortfarande slaveri

swedish_soldiers_aimingMellan 1901 och 2010 hade Sverige värnplikt för att 2010 avskaffa den för att ersätta den med en frivillig grundutbildning. Notera att man bara avskaffade värnplikten i fredstid. Redan ifrån 2000 var i princip värnplikten frivillig då man bara kallade in de som ville göra värnplikt (det fanns undantag). ”En man – en röst – ett gevär” var en vanlig slogan vid införandet för att knyta ihop värnplikten med rösträtten. I debatten om värnplikten lyckas man blanda ihop flera saker vilket gör det lite svårare att följa.

Vi kan börja med att slå fast en gång för alla att värnplikt är slaveri, punkt. Flera så kallade frihetliga slår knut på sig själva när de ska förklara att det är ett nödvändigt ont p.g.a. hotet ifrån Ryssland eller bara för att det ”känns” rätt (vilket är en vanlig måttstock för flera frihetliga socialister som nyliberaler, minarkister och klassiska liberaler).

Många säger att ändamålet rättfärdigar medlen, d.v.s. ett fungerande försvar och att det är ett nödvändigt ont att tvinga medborgare till värnplikt för att hindra oskyldiga dödas senare. Om du tänker ett steg längre så inser du att detta är ett kraftigt sluttande plan. Vem ska avgöra vad dessa nödvändiga ändamål är och vad det ska kosta? En upplyst despot eller en demokratisk majoritet istället för individen? Nej tack, denna beslutanderätt behåller jag fortfarande helst som individ.

[…]