Tiggare : Inte en ny företeelse

Tiggeri : Orsak och konsekvenser

Ett ämne som blir allt mer aktuellt i Sverige är hur man skall förhålla sig till tiggeri. Tack vare att gränserna numera är öppna gentemot större delen av Europa så söker sig stora mängder människor från fattiga områden i Östeuropa till Sverige för att försörja sig som tiggare. Frågan tål att ställas – blir det Läs mer om Tiggeri : Orsak och konsekvenser[…]

Att försvara det oförsvarbara: Den som inte ger till välgörande ändamål

Istället för att vara en välsignad handling kan bidragandet till välgörenhet ha skadliga effekter. Dessutom är den moralteori, på vilken välgörenhetstanken grundar sig späckad med motsägelser och skapar hyckleri hos dem som utövar den.

Humanistens giljotin

Om all medveten skada som gjorts av kriminella skulle summeras, skulle antalet mord, den totala omfattningen av skada och förlust, vara negligerbar jämfört med summan av all död och förödelse som mänskligheten har åsamkat sig själv. Det är därför uppenbart att under perioder när miljontals blir dödade, när tortyr praktiseras, svält påtvingas, och förtryck blir policy, som nu är fallet i större delen av världen, och som det ofta har varit historiskt, måste det ske på befallning av en mängd goda människor.