En optimistisk valanalys

Den främsta källan till underhållning kommer bli att se ett halvdussin smygnationalistiska partier försöka handskas med ett helnationalistiskt parti. Det tycks råda stor förvirring bland de befintliga riksdagspartierna om varför SD kom in, men det är egentligen inte ett dugg konstigt när man betänker att de har samma grundsyn som SD; enligt nästan alla riksdagspartier är det skillnad på folk som föds innanför och utanför ”Sveriges” godtyckliga landsgränser.

Varför jag inte röstar

Finns det några argument för att gå och rösta? Javisst, men bara ifall man tror att samhällelig ordning är något som måste påtvingas av politiska myndigheter genom våld och andra tvångsåtgärder. Jag delar inte denna uppfattning. Jag tror tvärtom att samhällsordningen är en produkt av osynliga, spontana influenser som vi i de flesta fall inte är medvetna om. Politik är som en sten som kastas genom ett spindelnät i det att den stör dessa informella processer och de befintliga sammanslutningar som de är beroende av.

Varför jag inte röstar på ödlor

Tyvärr är det ju så att det frihetliga budskapet i stor omfattning är frånvarande från det svenska politiska rummet. Här finns dock ett tomrum att fylla, en möjlighet att utnyttja. Det är dock viktigt att vara konsekvent och inte ge upp sina principer när det blåser snålt. Om man vill inspirera folk måste man komma med något mer än förslag om en liten procentuell sänkning av inkomstskatten. Folk inspireras inte av en urvattnad och principlös “liberal” politik. Om du inte tror på det du förespråkar, varför skulle någon annan då göra det?

 

Mises.se på Liberty Silver

I gårdagens ledare skriver Liberty Silvers VD Torgny Persson om sin syn på valet 2010 samt hänvisar till en artikel av Per Bylund som vi tidigare har publicerat. Liberty Silver är ett familjeföretag med Torgny Persson som VD och grundare. Torgny har en lång bakgrund inom ädelmetallmarknaden som investerare och ägare. Torgny har i grunden Läs mer om Mises.se på Liberty Silver[…]

En röst för de stumma

Själva diskussionen om styrelse bör dock få varje liberal att dra öronen åt sig. Styrelse innebär ju att någon annan får makten över delar av eller hela samhället och därigenom minskas per automatik individens spelrum. En röst på parti eller person som deklarerat att de offentliga åtagandena måste öka är en handling mot självintresset eftersom det ytterligare beskär ens möjligheter att bestämma själv. Man begår aktivt en illgärning mot sin egen frihet.