Vad har staten gjort med våra pengar? Del 7: Penningförvaring & sammanfattning

Egendomligt nog har många argumenterat för att det skulle vara omöjligt för bankerna att tjäna pengar om de var tvungna att hålla “100-procentiga reserver” (där guld alltid representeras av sitt kvitto). Men det finns faktiskt inget egentligt problem, mer än det finns för någon annan förvaring.

Vad har staten gjort med våra pengar? Del 1: Handel och utbyte

Av alla problem inom nationalekonomi är pengar kanske det mest tilltrasslade, och kanske det område där det är viktigast att vi skaffar oss perspektiv. Pengar är dessutom ett område där århundraden av statliga ingrepp gjort det väldigt svåröverblickat. Många människor — många ekonomer — som annars stödjer den fria marknaden ändrar sig plötsligt när det kommer till pengar

Introduktion till ”Vad har staten gjort med våra pengar?”

För de som missade det publicerade vi igår den svenska översättningen av Vad har staten gjort med våra pengar av Murray Rothbard. Boken har översatts över en längre tid, och en mängd personer har varit inblandade i arbetet. Joakim Kämpe, Bradley Rimbléus och Stefan Ottosson har varit involverade i översättningen av boken, och Daniel Sjöberg har Läs mer om Introduktion till ”Vad har staten gjort med våra pengar?”[…]