Den hemska extremismen

Det blir allt vanligare att i media peka finger mot så kallade ”extremister”. Tydligen ska ordet vara synonymt med att vara våldsbenägen (eller -älskande), hotfull och terrorist. Och tydligen ska det beskriva den sorts människor som inte är som de flesta andra. Det är en rätt underlig syn och tyder på en rätt inskränkt bild av människor och vad samhället går ut på. Som förvisso är vad vi borde förvänta oss av politiska propagandister och journalister.

Ordet extremist är nämligen ett synnerligen dåligt begrepp för att beskriva någon. Det är nämligen helt och hållet relativt – man kan inte utpekas som ”extremist” utan att samtidigt vara ”extrem” gentemot någonting annat. Det betyder att den som är utbildad i ett barbariskt samhälle är extrem, den som står för fred i krigstid är extrem, liksom den som är kristen i Saudiarabien också kan betecknas som ”extrem”. Med andra ord: en frihetlig demokrat i 1930-talets Hitlertyskland var ”extremist” gentemot såväl staten som de flesta av invånarna.

Att ett begrepp är relativt en implicerad norm gör att det inte kan beskriva någonting, lika lite som att säga att något är ”stort” – man måste veta vad det är man jämför med. Exempelvis är Ayers Rock en väldigt ”stor” sten medan månen är en rätt så ”liten” himlakropp. Men det säger ju ingenting alls om man jämför dem sinsemellan: ”stora” Ayers Rock är många tusen gånger mindre än den ”lilla” månen. Så man måste vara väldigt klar över vad det är som gör det relativa begreppet till vad det är – men det görs inte. Istället impliceras en massa saker i användningen av begreppet ”extremism”.

Exempelvis är såväl nazister som kommunister extrema. Liksom pacifister och libertarianer. […]

Mini-etatism, nej tack

Mini-etatister på nätet

Det är förvisso kul att libertarianer är så aktiva på internet att de syns här och var. Men ibland kan det bli väldigt fel, som t ex i den annonsering som sker på Facebook. Annonserna här till höger är från när jag loggade in på FB nyligen. Som anarkokapitalist kan jag inte förmå mig att ”gilla” dessa; precis som jag som nyliberal i till exempel Nordkorea inte skulle kunna säga att jag ”gillar” blandekonomi (även om det kanske rent praktiskt eventuellt är bättre än vad de har nu).

Problemet är naturligtvis att man som motståndare till staten inte kan ”gilla” en mindre version av densamma. Det är precis samma sak som att säg att man ”gillar” lite våld men samtidigt säger sig vara anhängare av icke-vålds-principen. Det går liksom inte ihop sig.

Det intressanta i detta är förstås inte att jag personligen tycker att annonserna är provocerande och näst intill osmakliga. Det intressanta är den bild detta ger av mini-etatister (så kallade ”minarkister”) – inte minst är valet av ikon för den undre annonsen talande. Det blir nämligen oerhört tydligt att nyliberaler (mini-stats-libertarianer) i grund och botten är etatister (oavsett att de slår bakut vid blotta tanken), eller som jag skrev annorstädes: de är etatister med en fetisch för ”liten” stat. […]

Samhällsklimatet och våldsdåd

Det verkar som att en alltmer utspridd uppfattning om var Våldet kommer ifrån är att vi lever i ett hårdnande samhällsklimat där vi hamnar i allt fler konflikter – trots våra gemensamma strävanden efter samarbete snarare än konflikt. Hur kan det komma sig? På Axess-bloggen skriver Jonas Lundberg om våldsdåden i Norge och hur det kan Läs mer om Samhällsklimatet och våldsdåd[…]

Mer om diskriminering

MB skriver träffsäkert att diskrimineringsmotståndarna är förvirrade – för den som diskriminerar tenderar att förlora på det på en fri marknad. Att diskriminera leder helt enkelt till kapitalförstöring och således slår det tillbaka på en själv mycket hårdare än det någonsin kan slå mot den ”grupp” som man väljer att diskriminera. Med andra ord slår diskrimineringsmotståndarna undan Läs mer om Mer om diskriminering[…]

Om fri invandring och påtvingad integration

I relation till ett givet område som folk immigrerar till är det inte analyserat vem, om någon, som äger (kontrollerar) detta område. Faktum är att för att kunna göra ovanstående argument applicerbart, är det – implicit – antaget att området i fråga är utan ägare, och att immigranterna beträder ett orört område (öppen gräns). Uppenbarligen kan detta inte lägre antas.

Dilsa och Gabriel Wikström om barn och frihet

Jag läste en tre år gammal artikel ”Hur bra är förskolan för barnen egentligen?” av Dilsa Demirbag-Sten i DN som tyvärr fortfarande är skrämmande aktuell. Dilsa gör flera viktiga iakttagelser och beskriver bra och personligt barnomsorgens framväxt i Sverige. Att barnen behöver mer tid med sina föräldrar istället för utbildade pedagoger är helt klart rätt Läs mer om Dilsa och Gabriel Wikström om barn och frihet[…]

Frige Domenic

Journalisten Dawit Isaak har suttit fängslad sedan den 23 september 2001. Det har skrivits flera spaltmeter om Dawit i princip alla medier och ett flertal stora manifestationer har ägt rum. Domenic har varit kidnappad av svenska staten i snart 2 år nu. Det har inte skrivits om Domenic i svenska medier, inga stora manifestationer har Läs mer om Frige Domenic[…]

Sverige vill ha blod

Staten lever av krig, det är i krig staten lever och frodas som bäst. I krig får staten en total kontroll över ekonomin och kan expandera sin makt långt utöver det vanliga under hotet av den farliga fienden och hotet utifrån. Privata konflikter kan begränsa sin våldsutövning till de specifika målen och vissa kriminella, alla statliga krig attackerar urskiljningslöst samtliga invånare i fiendelandet.

Utsugningsgenen

DN visar idag tydligt hur frånvarande begreppet integritet är ifrån dagens debatt. I korta drag vill man undersöka varför förekomsten av autism är fyra till fem gånger högre hos somaliska barn. Detta vill man göra genom att göra ett utdrag ur PKU-registret. PKU-registret lagrar som bekant blodprov på alla svenska medborgare födda efter 1975 (även Läs mer om Utsugningsgenen[…]

Social Ingenjörskonst à la Ohly

Efter Ohlys bröstpumpsutspel i SVT:s utfrågning har reaktionerna varit många. Vänsterpartiet vill ha en tvådelad föräldraförsäkring – cirka sju månader vardera för föräldrarna. I utspelet påpekade Lars Ohly att hans fru löste detta genom bröstpump och att det går bra även för andra. Även hans rödgröna kollegor Maria Wetterstrand och Mona Sahlin reagerade. Jag tycker Läs mer om Social Ingenjörskonst à la Ohly[…]

Vapnet i rummet, del 2

Jag förstår verkligen att den enkla verkligheten av allmänt utbrett statligt våld gör att många människor känner sig mycket illa till mods – och de är helt i sin rätt att känna sig illa till mods! När du verkligen förstår den här idén kommer ditt liv oåterkalleligt att förändras. Du kommer inte längre att frestas att basera dina argument på tråkiga och komplicerade abstraktioner. När man talar med människor om frihet, kommer du att nå kärnan av frågorna mycket snabbt.

Vapnet i rummet

Det är en utmattande men viktig uppgift att hela tiden påminna folk om att staten inte är någonting annat än en våldsam institution. När någon talar om ”att välfärdsstaten hjälper de fattiga”, måste vi peka på vapnet i rummet. När någon motsätter sig avkriminaliseringen av marijuana, måste vi peka på vapnet i rummet. När någon stöder en minskning av skatterna, måste vi peka på vapnet i rummet – även om en kula har tagits bort.