Trafikljus, praxeologi och etik

Det är över. Det finns inget hopp kvar för staten längre. Dess tid har äntligen kommit till sitt slut. Om du tror att detta är irrationellt optimistiskt, klicka då här och kolla på videon. Du kommer att se statens raison d’être smulas sönder. Hur ofta hör man inte minarkisterna säga, ”Nåväl, jag gillar inte staten, Läs mer om Trafikljus, praxeologi och etik[…]