Tidspreferenspredikan

Det som på ekonomspråk kallas hög tidspreferens leder till förfall. Hög tidspreferens. Ovilja att offra någonting i nuet. Svårighet att skjuta upp belöning. Dessa saker leder till förfall. Du vet det, det är präntat i din natur. Det är därför det känns förfärligt när du skjuter upp saker som du vet att du borde göra. Läs mer om Tidspreferenspredikan[…]

Därför kommer vi att vinna

Inte helt oväntat så är även dessa egenskaper kopplade till entreprenörskap och låg tidspreferens. När vi har en låg tidspreferens sparar vi för framtiden och är beredda att göra stora uppoffringar och investeringar för en högre tillfredställelse längre fram, även om det är en liten chans att vi uppnår detta tillstånd. Omvänt så kan en hög tidspreferens knappast förknippas med envishet och uthållighet, med hög tidspreferens är vi inte beredda att skjuta upp vår tillfredsställelse på framtiden eller göra uppoffringar nu.

Marshmallows och vad vi österrikare redan visste

1972 genomförde psykologen Walter Mischel det så kallade ”Marshmallow experiment” på Stanford University. En marsmallow erbjöds till varje barn som deltog. Om barnet kunde motstå att äta upp den så fick han två istället för en. Mischel analyserade hur länge varje barn kunde motstå frestelsen av att äta sin marschmallow och om beteendet hade någon Läs mer om Marshmallows och vad vi österrikare redan visste[…]

En kritik av Böhm-Bawerks tidspreferensteori

Av samma anledning som att “en fågel i handen är värd två i skogen”, är nutida varor värda mer än identiska varor i en oviss framtid. Nutida varor är mer värda än framtida varor, inte på grund av någon psykologisk faktor eller personlig värdering hos specifika personer vid specifika tidpunkter och platser, utan helt enkelt eftersom nutida varor är tillgängliga här och nu vilket framtida varor inte är. Således är ränta en praxeologisk konsekvens av människans tidsupplevelse.