Jag har fysikavund

The Science of Human Action?

Man säger att nationalekonomin har fysikavund och att det är av den anledningen som man på sant positivistiskt manér försöker efterlikna fysiken – och främst dess metoder. Fysikavundet är centralt för den moderna, matematiserade ekonomiska vetenskapen. Det är i alla fall så som man säger.

Och det ligger något i det. De allra flesta samhällsvetenskapliga forskare idag har aldrig ens tänkt tanken att det de gör kanske inte är speciellt vetenskapligt eller leder någonstans. Eller funderat över varför man pillar med matematiska variabler i statistiska modeller för att förstå sig på det ständigt föränderliga samhället. Och även om de skulle få tanken, så skulle de nog snabbt förkasta alla alternativ till den matematiska, kvantitativt empiriska metoden. Utan den försvinner i den moderna människans sinne all koppling till Vetenskapen.

Som österrikare har man ofta ett mer filosofiskt angreppssätt – och man har ofta tänkt både djupt och länge på både metodologi och metod för studiet av människan och samhället. Och det är inte svårt att komma fram till att kvantitativa empiriska studier som bäst sänker ett löjets skimmer över studiet av samhället. En människa är inte död materia som alltid reagerar på samma sätt på stimulans; hon är föränderlig, vilket gör att hela samhället är föränderligt. Det enda vi egentligen kan veta vad gäller aggregerade data är att de (i bästa fall) beskriver verkligheten när de uppmättes. Men de säger ingenting om kausala samband eller om skeendet vid en annan tidpunkt. Därav förlitar vi oss på praxeologi för analysen av samhället och studiet av ekonomiska lagar.

Så österrikare är befriade från detta fysikavund. Eller?

Inte jag. […]