Rapport

Under perioden från 27 juni t.o.m. 8 juli kategoriserade jag Rapports nyheter för att se om det gick att upptäcka någon partiskhet. SVT är vida (ö)känt för sin slagsida åt vänster – det finns studier som visar på en skev politisk fördelning bland de anställda på SVT/SR – där Miljöpartiet står oproportionerligt högt i kurs Läs mer om Rapport[…]

Statstelevisionen visar sitt rätta ansikte

Statstelevisionen visar sitt rätta ansikte igen i ”vetenskapens” värld – sociala klyftor (12/5-14). I ”vetenskapens” (?) värld har man försökt bevisa genom att intervjua ”världsledande” forskare hur sociala klyftor – snyft, snyft- håller människor i fattigdom, påverkar hälsa, skolgång och medellivslängden. Det är klyftornas fel inte några andra faktorer som kanske har betydelse. Snyftreportaget strider Läs mer om Statstelevisionen visar sitt rätta ansikte[…]

Det här med ekonomiska sanktioner

starve-africaSVT Debatt huserade nyligen en debatt om sanktioner mot Apartheidsydafrika. Ansatsen var att moderaterna utpekats som enda riksdagsparti som inte stött en gala till förmån för marxisten Nelson Mandel och dennes krav på ekonomiska sanktioner, men att statsministern ändå närvarar på Mandelas begravning och hyllar hans gärning. Det intressanta med diskussionen var dock inte moderaternas inställning, utan det faktum att ingen av de som debatterade hade något rimligt eller kunnigt att säga om ekonomiska sanktioners verkan. Med andra ord: samtliga var emot apartheid och samtidigt för det medel som förlängde regimens förtryck med många år.

Den ekonomiska ignoransen blir sällan så tydlig. Det vi framför allt vet om sanktioner är nämligen att de stärker den sittande makten och straffar befolkningen. Aldrig tvärtom. Det är alltså inte ett trubbigt verktyg, som det ibland framhålls som, utan ett anti-verktyg. […]

”Den fria, oreglerade bostadsmarknaden”

Jag såg på SVTs Agenda härom dagen. Delar av programmet handlade om att det inte finns tillräckligt med bostäder i Sveriges storstadsregioner. Problemet har blivit så stort att bostadsbristen riskerar att sätta p för den ekonomiska tillväxten – många företag i Stockholm (och Göteborg och Malmö, för man förmoda) kan inte hitta bostäder för inflyttande Läs mer om ”Den fria, oreglerade bostadsmarknaden”[…]