Hur nollor och intelligentsia gör karriär

Klassklättrandet i Sverige är märkligt. Det bygger de facto mindre på klass och mer på en socialt konsturerad hackordning. Ställningen på stegen hanteras av två mekanismer — kooptokrati och mobbning. Befinner man sig på den övre delen av stegen koopterar man nykomlingar, som lyfts till ära och berömmelse baserat på lojalitet. Men det räcker inte Läs mer om Hur nollor och intelligentsia gör karriär[…]

”Sverige ska ha en stark ekonomi”

Just så uttryckte sig nya moderaternas nya partiledare Anna Kinberg Batra i sitt installationstal: ”Sverige ska ha en stark ekonomi”. Det låter ju bra. Men vad betyder det egentligen? Intressant nog kan det tolkas på i alla fall tre sätt tack vare (eller på grund av) det moderna, högst oprecisa språkbruket. Ett problem är sammanblandningen mellan ordet Läs mer om ”Sverige ska ha en stark ekonomi”[…]

Extremvänsterns våld och samhällsanalys

I kölvattnen till SVT Uppdrag Gransknings dokumentär om extremvänsterns våld – Det goda våldet – har det (äntligen) blivit debatt om våldsvänsterns ”aktioner”. En del av debatten handlar om att trots att extremvänstern hävdar ”självförsvar” så finns inga belägg för detta. Men dessvärre finns inget djup i diskussionen, för problemet är egentligen inte att våldsvänstern Läs mer om Extremvänsterns våld och samhällsanalys[…]

Ulla Andersson (v) kräver Sovjet åter

I en artikel i SvD Näringsliv (var annars?) med titeln Hysch-pyschet måste upphöra i Riksbanken framställs Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för vänsterpartiet, som ”en av Riksbankens starkaste kritiker”. Andersson vill nämligen ”reformera centralbanken rejält”. Det är en tapper omskrivning av tingens ordning! Vad vill Ulla Andersson göra? Jo, hon vill bara ta ytterligare ett steg mot Läs mer om Ulla Andersson (v) kräver Sovjet åter[…]

Löntagarfonderna och ägandet av produktionsmedlen

Undertecknad skriver idag i Svensk Tidskrift i deras serie om löntagarfonderna. Ingressen: Det privata ägandet av produktionsmedlen är centralt för en fungerande ekonomi. Per Bylund, som forskar om entreprenörskap, förklarar varför den helt förstatligade ekonomi som låg i löntagarfondernas förlängning slutligen skulle ha kollapsat under sin egen tyngd. Detta är tredje delen i vår serie om löntagarfonderna. Artikeln, Läs mer om Löntagarfonderna och ägandet av produktionsmedlen[…]

Svar till Jonsson, Arvidsson-Thonäng och von Sydow

Följande artikel skickades till (och refuserades av) SvD Brännpunkt till följd av en katastrofal artikel av LO-juristerna Claes-Mikael Jonsson och Kristoffer Arvidsson-Thonäng 28 oktober och Henrik von Sydows svar 1 november. * Politik är de vältaliga okunnigas nöje. Så det är inte konstigt att det blir förvirrat och förvirrande i dialogen mellan moderaten von Sydow Läs mer om Svar till Jonsson, Arvidsson-Thonäng och von Sydow[…]

Partipolitiskt käbbel och ekonomisk vetenskap

Fredrik Segerfeldt (G+) skrev igår på SvD Brännpunkt om hur den svenska arbetarrörelsen avfärdat 2011 års nobelpristagare i ekonomi. Punkt för punkt går Segerfeldt igenom pristagaren Thomas Sargents tal på banketten efter prisutdelningen. Även om kritiken mot arbetarrörelsens (och främst LOs) reaktioner på Sargents och Sims forskning är befogad, så framstår Segerfeldts kommentarer snarare som partipolitiskt käbbel än någon verklig och teoretiskt grundad kritik.

Segerfeldt söker göra klart i diskussionen att det föreligger en ideologisk skiljepunkt (vilket det till viss del kanske är) och att hans fisliberala världsåskådning ligger långt närmare den vetenskapligt belagda sanningen än ”vänsterns”. Det vi ser här är rejält tilltagna brösttoner (och självrättfärdigande) i diskussionen mellan motpolerna inom det ack så smala svenska partipolitiska spektrat. Men ur ett icke partipolitiskt bundet perspektiv så framstår det mest som snedvridande, ignorant och både men- och meningslöst.

Med andra ord finns anledning att punkt för punkt kritisera Segerfeldts kritik mot LO och socialdemokratin – från ett frihetligt och vetenskapligt perspektiv. Men eftersom världen tyngs av intellektuell monopollagstiftning och vi gärna undviker statliga repressalier hänvisar jag till den länkade artikeln för att läsa vad Segerfeldt skriver. Nedan följer mina kommentarer i samma ordning (och på lika sätt) som Segerfeldt. […]

”Den fria, oreglerade bostadsmarknaden”

Jag såg på SVTs Agenda härom dagen. Delar av programmet handlade om att det inte finns tillräckligt med bostäder i Sveriges storstadsregioner. Problemet har blivit så stort att bostadsbristen riskerar att sätta p för den ekonomiska tillväxten – många företag i Stockholm (och Göteborg och Malmö, för man förmoda) kan inte hitta bostäder för inflyttande Läs mer om ”Den fria, oreglerade bostadsmarknaden”[…]

Österrike i Jämtland?

Det har knappast undgått någon politiskt intresserad att Centerpartiet håller partistämma i Åre. Eller att de till partiledare väljer Annie Lööf, som uttalat att Och världen skälvde är en oerhört viktig inspirationskälla (även om den är mystiskt borta från hennes hemsida). Men centerpartiet har också Hanna Wagenius, ordförande för ungdomsförbundet, som precis som Annie är Läs mer om Österrike i Jämtland?[…]