Vikten av subjektivism inom nationalekonomi

Frédéric Bastiat är fortfarande, efter många år, en libertariansk hjälte – och det är inte speciellt konstigt. Han argumenterade för frihet och stack hål på argumenten för statssocialism med tydlighet och fantasi. Han var bra på att influera lekmän. Bastiat älskade marknadsekonomin och ville väldigt gärna se den blomstra – inte bara i Frankrike utan Läs mer om Vikten av subjektivism inom nationalekonomi[…]