Slutet på alla monetära experiment

Hur vet man att slutet på åtminstone ett lands vansinniga experiment med penningpolitik håller på att närma sig? Kanske det faktum att Bank of Japan genom sina vansinniga köp av japanska statsobligationer i princip har utraderat hela marknaden. Japanska staten har nu en enda långivare kvar – centralbanken. Som Andreas Cervenka i dagens artikel på Läs mer om Slutet på alla monetära experiment[…]

Kina: Alla lånebombers moder?

Cervenka skriver på SvD Näringsliv om vad som länge sett ut att vara världens största kreditbubbla. Det är inget nytt för dem som är uppdaterade i diskussionen inom den österrikiska skolan att Folkrepubliken Kina har långt större problem än både USA och EU. Men det tål att upprepas. Cervenka skriver: Kina har länge haft en Läs mer om Kina: Alla lånebombers moder?[…]

Problemet med statsskuld

Den så kallade civiliserade världens stater drunknar i skuld. De flesta tycks överens om att det är ett problem, men vid närmare betraktelse är det inte lika många som kan förklara varför statsskuld skulle behöva leda till ekonomisk kris och fattigdom. Sammanfattningsvis innebär statsskuld att staten konsumerat upp folkets besparingar. Det är ett symptom på att staten tillåtits växa fortare än ekonomin i övrigt, eller att staten hållit värdeförstörande företag vid liv. Banker som lånat ut till stater som inte kan betala tillbaka kommer att gå omkull och utlösa finanskris.

Det handlar egentligen inte om skulderna

Den 13:e februari 2012 presenterar den ansedde ekonomi-kommentatorn John Mauldin en intervju med dr. Lacy Hunt, en välrenommered amerikansk finansekonom, i sitt elektroniska nyhetsbrev Outside the Box. Enligt Hunt är nyckelfaktorn bakom den nuvarande ekonomiska krisen världen över – framför allt i Europa och Förenta staterna – en väldigt hög skuldsättning i förhållande till bruttonationalprodukt Läs mer om Det handlar egentligen inte om skulderna[…]

Media och ekonomi

Jag skrev tidigare om journalister och ekonomi, en kombination som uppenbarligen inte fungerar. Journalister bryr sig nämligen inte det minsta om att de inte förstår ens de grundläggande verkningarna i ekonomin. Det som är viktigt för dem är att, likt papegojor, repetera den ”information” som myndigheterna ger dem via pressmeddelanden.

Aftonbladet.se 31 juli

Den amerikanska ”krisen” är ytterligare ett otroligt bra exempel på detta. Aftonbladet, Dagens Nyheter och SvD toppar alla med nyheten Obama slutligen, efter hårda förhandlingar, kommit överens med republikanerna. I varierande utsträckning förmedlas ”informationen” att det hade blivit en global finanskris om den amerikanska federala staten tvingats hålla sig till ”bara” $14,3 biljoner. Men nu är alltså krisen löst, för lånetaket höjs och republikanerna får godkänt ”enorma” besparingar på $1.000 miljarder under tio år.

Detta är politiskt nonsens. Det finns inte en enda av dessa bitar i informationspusslet som klarar en närmare analys.

Journalisterna har antingen  heltstrypt syretillförseln till sina hjärnor eller lider av en nästan religiös önskan att tro på det som trummas ut från Obamas finansministerium. […]