Akta dig för statsobligationer

I. Incitamenten för ägande och utgivning av statliga värdepapper Många människor investerar sina besparingar i statsobligationer. De anser uppenbarligen att statsobligationer erbjuder en attraktiv avkastning till ganska låg risk. Men vad innebär egentligen statsobligationer? Vem betalar räntan på dessa obligationer? Och vem återbetalar dem? En statsobligation är ett lån till den offentliga sektorn, och staten Läs mer om Akta dig för statsobligationer[…]