stat

Skillnaden mellan samhälle och stat

Det är staten som är korrupt och korrumperande, det är inte bara en liten del av statens väsen; det är grundpelaren staten bygger på, vilket är en obehaglig sanning för många.

Definition av staten och samhället

Diskussionen om individuell frihet återkommer ofrånkomligen till hur nyckelbegreppen stat, samhälle och regering definieras. Och om man fullfölja definitionerna av dessa begrepp är det en sak som snart blir uppenbar. De är mer än beroende på personlig uppfattning, som Oppenheimer föreslog: de involverar djupa ideologiska och historiska meningsskiljaktigheter med lika grundläggande svårigheter.