Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, 4.4 (del 2)

REDOVISNINGSPRAXIS I DEN ENGELSKTALANDE VÄRLDEN Engelsk redovisningspraxis för banker återspeglar färre reservationer när det gäller att helt enkelt bokföra skapandet av omloppsmedel ex nihilo. Hayek uppmärksammar att ”engelsk redovisningspraxis krediterar kundens konto med lånebeloppet innan det senare faktiskt används.”[1] När en kund i ett engelsktalande land genomför en bankinsättning på 1 000 000 penningenheter  motsvarar Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, 4.4 (del 2)[…]

Att försvara det oförsvarbara: Snåljåpen, del 2

Snåljåpen är sinnebilden av en bakåtsträvande, fattig individ som med alla tänkbara mått kan klassas som en dålig förvaltare. Han är det första uppdraget för ett statligt program med målet att snabba på marknadsprocesserna, där bra förvaltare vinner egendom på dåliga förvaltares bekostnad.

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.4 (del 1)

KONSEKVENSERNA AV BANKERS NYTTJANDE AV DEPOSITIONER: FALLET MED EN ENSKILD BANK Som vi såg i kapitel 2 har bankirer ändå frestats att överträda traditionella regler som kräver av dem att bibehålla den särskilda penningdepositionens tantundem tillgänglig för insättare. Det hela slutade med att de kom att använda åtminstone en del av alla depositioner för egen vinning. I Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.4 (del 1)[…]

Att försvara det oförsvarbara: Snåljåpen, del 1

Snåljåpen fördöms och anklagas för att ligga bakom arbetslöshet, förändringar i konjunkturcykeln samt depressioner och recessioner. I den kända eller snarare ökända ”sparparadoxen” lär sig nyblivna ekonomistudenter att även om det för en individ eller familj kan vara en god idé att spara så är det skadligt för ekonomin totalt sett.

Pengar – mer än bara bytesmedel

En mycket förförisk tanke är att pengars nytta alltid består i deras vandring från en hand till en annan, det vill säga i att de cirkulerar. Konsensus tycks vara att en välmående ekonomi förutsätter just att penningen cirkulerar utan friktion och därmed fungerar som ”smörjmedel” för ekonomisk aktivitet och handel. Då blir följdsatsen att allmänheten Läs mer om Pengar – mer än bara bytesmedel[…]

”The witch is dead”? Margaret Thatcher (1925-2013)

Den 8 april i år dog Margaret Thatcher, tidigare premiärminister i Storbritannien. Detta har föranlett en väldig debatt och en närapå oändlig ström av kommentarer innehållandes nästan uteslutande känslomässiga uttryck. Den så kallade högern uttrycker sorg och talar om ”en av de stora av vår tid”. Samtidigt dansar den så kallade vänstern på Londons gator Läs mer om ”The witch is dead”? Margaret Thatcher (1925-2013)[…]