Att försvara det oförsvarbara: Nedskräparen

Nedskräparen har få försvarare. Han är ansatt på alla fronter och i skottgluggen för det politiskt korrekta etablissemanget. På radio och TV sänds meddelanden mot nedskräpning som en ”public service”. Dessutom är alla möjliga organisationer från Hem- och skolaföreningar till kyrkliga organisationer överens om nedskräpningens skadlighet. Filmindustrin som inte rör vid vissa ämnen för att Läs mer om Att försvara det oförsvarbara: Nedskräparen[…]

Företagarföraktet

Kolumn i Åbo Underrättelser   Nu har regeringen gett sitt tredje och sannolikt sista förslag till nya dividendskatteregler. Förslaget är inte bara ett uttryck för de negativa attityder som finns mot företagare, det visar också hur fullständigt frånskilda våra lagstiftare är från den verklighet som vi vanliga medborgare måste leva i. I en artikel skrev Läs mer om Företagarföraktet[…]

Finland är importberoende

Kolumn i Åbo Underrättelser   Nu i budgetmanglingstider talas det igenom om hur ”exportberoende” Finland är, hur hårt den globala krisen drabbar en exportbaserad ekonomi som Finlands. Just den här termen har länge varit ett favorituttryck för både politiker och ekonomer. Ju fler gånger man lyckas få in det där ordet, desto klokare är man. Läs mer om Finland är importberoende[…]

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.8

Kreditåtstramningsprocessen Ett av de centrala problemen med kreditexpansion och skapande ex nihilo av depositioner – och därigenom av bankdepositionsavtalet med fraktionella reserver – är att, på samma sätt som att denna process oundvikligen släpper lös krafter som motverkar kreditexpansionens effekter på den reala ekonomin, så frigörs också krafter som leder till en samtidig process av Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.8[…]

Att försvara det oförsvarbara: Surkarten

Det är uppenbart att surkarten inte står under någon skyldighet att omintetgöra sina egna önskningar för att uppfylla någon annans. Ändå är surkarten ofta föremål för omotiverat klander och kritik medan han fortsätter att agera med integritet och mod ställd inför enormt socialt tryck. Detta måste upphöra.

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.7

PARALLELLER MELLAN DEPOSITIONSSKAPANDE OCH UTGIVNING AV BANKSEDLAR UTAN TÄCKNING En ekonomiska analys av utgivningen av sedlar utan täckning – en verksamhet som växte fram långt efter upptäckten av fractional-reserve banking – är inte ett av denna boks huvudsyften.[1] Det kan dock vara nyttigt vid denna tidpunkt att i viss detalj beakta de redovisningstekniska och juridiska aspekterna Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.7[…]

Dividend eller lön – ägarna mot de anställda

Kolumn i Åbo Underrättelser.   I dessa kärva ekonomiska tider har flera röster höjts mot höga dividendutdelningar, i synnerhet då företagen ifråga har skurit ner på personalen. Det hävdas att företagen bör satsa på att hålla anställd personal eller till och med anställa nya i stället för att ge en massa pengar till ägarna. Ytligt Läs mer om Dividend eller lön – ägarna mot de anställda[…]

Att försvara det oförsvarbara: Spekulanten

”Död åt spekulanterna!” är ett rop som har hörts under varenda hungersnöd som någonsin existerat. Det yttras av demagoger som menar att det är spekulanten som orsakar att folk svälter ihjäl genom att höja livsmedelspriserna, och denna anklagelse får ett entusiastiskt stöd av den stora massan av ekonomiska analfabeter.

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.6

YTTERLIGARE SVÅRIGHETER NÄR EXPANSION INLEDS SAMTIDIGT AV ALLA BANKER Då vi i detta sammanhang måste erbjuda ett förenklat perspektiv för att belysa processerna av kreditexpansion är det nu nödvändigt att göra ytterligare några anmärkningar och förtydliganden. Till att börja med härrör den expansiva process som vi just har beskrivit helt och hållet från en ökning Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.6[…]

Att försvara det oförsvarbara: Den som inte ger till välgörande ändamål

Istället för att vara en välsignad handling kan bidragandet till välgörenhet ha skadliga effekter. Dessutom är den moralteori, på vilken välgörenhetstanken grundar sig späckad med motsägelser och skapar hyckleri hos dem som utövar den.

Att försvara det oförsvarbara: Penningutlånaren

Sedan urminnes tider har de som lånat ut pengar betraktats som parasiter och avskum som inte fyllt någon samhällsnyttig funktion. Allt sedan Bibelns dagar då ockrarna blev utdrivna ur templen har de föraktats, kritiserats, skymfats, anklagats, åtalats och karikerats.