Konsumtion ger inte tillväxt

Kolumn i Åbo Underrättelser.   Jag spenderade jul och nyår i Kalifornien och ett av de stora samtalsämnena i media var huruvida kongressen skulle förlänga arbetslöshetsunderstödet eller inte. Obama har talat varmt för en förlängning med den aning kontraintuitiva motiveringen att förlängt arbetslöshetsunderstöd skapar jobb. Här hemma kritiserar Konsumentforskningscentralens Mika Pantzar ”finanseliten” för oansvarig skrämselpropaganda, Läs mer om Konsumtion ger inte tillväxt[…]

Om att organisera samhället

Kolumn i Åbo Underrättelser. Den här månadens stora nyhet har förstås varit den så kallade ”government shutdown” i USA. Att påstå att den amerikanska regeringen skulle ha stängt ner är förstås en enorm överdrift. Endast 17% av de anställda fick en retroaktivt betald semester. Ironiskt nog verkar det som att den federala regeringen nästan har Läs mer om Om att organisera samhället[…]

Att försvara det oförsvarbara: Profitören

Under lång tid har profiter och det mesta som har med dem att göra fått kritik. Många olika argument kan särskiljas. Det vanligaste är att profiter, till skillnad från andra inkomstkällor såsom lön, hyra eller till och med ränta (betalning för tidsrisk), är oförtjänta. Det finns inget ärligt arbete bakom förtjänsten. Många människor förstår inte processen bakom profiten och antar att det pågår något otillbörligt.

Ed Snowden

“Om de vill ta dig, är det en tidsfråga innan de tar dig“

Vilken helg det var! Som att titta på en global boxningsmatch av episka mått, där alla möjliga deltagare försöker få in så hårda träffar som bara möjligt. Det började med den första läckan i engelska Guardian, som också togs upp av The Washington Post. Påståendet var att den amerikanska National Security Administration har skaffat sig Läs mer om “Om de vill ta dig, är det en tidsfråga innan de tar dig“[…]

Råd till dig som är ung och arbetslös

Vi befinner oss nu i det femte året med en väldigt skral arbetsmarknad för ungdomar. Den senaste arbetslöshetsstatistiken utelämnar återigen de unga från den minskning som rapporteras. De ingår inte ens i ökningen av temporära arbetstillfällen. USA har bland den högsta arbetslösheten för 20- till 26-åringar i världen. Nära hälften av den amerikanska armén av Läs mer om Råd till dig som är ung och arbetslös[…]

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.3

BANKERNAS ROLL I PENNINGDEPOSITIONSAVTALET De ekonomiska händelser och bokföringsprocedurer som svarar mot det monetära bankdepositionsavtalet skiljer sig skarpt från de vi undersökte i föregående del, relaterat till låne- eller mutuum-avtalet. (Vi behandlade låneavtalet först för att bättre kunna illustrera de huvudsakliga skillnaderna mellan de två avtalen, genom jämförelser.) I fallet med en vanlig (eller tillsluten) deposition Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.3[…]

Cirkus Finlandia – Farsen om dividendbeskattningen

Kolumn från Åbo Underättelser.   Som antyddes i mina förra kolumn så var en större skattereform på väg. Att den skulle innehålla både en sänkning av bolagsskatten och en tilltänkt skärpning av dividendbeskattningen var väntat, men att regeringens förslag skulle leda till en sådan fars var kanske inte lika väntat. Trots att man egentligen borde Läs mer om Cirkus Finlandia – Farsen om dividendbeskattningen[…]

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.1

Processen av kreditexpansion Detta kapitel och de följande fem utgör en analys av de ekonomiska konsekvenser som följer överträdelsen av de allmänna rättsprinciper som definierar det särskilda depositionsavtalet. Vi undersökte de juridiska och historiska konsekvenserna av sådana överträdelser i kapitel 1, 2 och 3 och kommer nu att fokusera på processen genom vilken banker skapar Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.1[…]