Ett privat pensionssystem?

För en tid sedan rapporterade YLE att de utbetalda pensionerna för första gången översteg de inbetalda premierna. Pensionsbolagen måste alltså börja använda det fonderade pensionskapitalet för att betala pensionerna. Att det här skulle hända var inbyggt i systemet, så någon överraskning är det inte. Frågan är nu hur man ska hantera det. Ett alternativ vore Läs mer om Ett privat pensionssystem?[…]

Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.2

BANKERNAS ROLL SOM SANNA FINANSIELLA MELLANHÄNDER I LÅNEAVTALET Låt oss börja med att anta att en bankir mottager ett lån på 1 000 000 penningenheter (p.e.) från en kund. Ett verkligt låneavtal slår fast att kunden skall ge upp tillgängligheten till 1 000 000 i form av nutida varor (pengar) som han kunde ha spenderat eller Läs mer om Pengar, bankkredit och ekonomiska cykler, kap. 4.2[…]