Att försvara det oförsvarbara: Snåljåpen, del 2

Snåljåpen är sinnebilden av en bakåtsträvande, fattig individ som med alla tänkbara mått kan klassas som en dålig förvaltare. Han är det första uppdraget för ett statligt program med målet att snabba på marknadsprocesserna, där bra förvaltare vinner egendom på dåliga förvaltares bekostnad.

Att försvara det oförsvarbara: Snåljåpen, del 1

Snåljåpen fördöms och anklagas för att ligga bakom arbetslöshet, förändringar i konjunkturcykeln samt depressioner och recessioner. I den kända eller snarare ökända ”sparparadoxen” lär sig nyblivna ekonomistudenter att även om det för en individ eller familj kan vara en god idé att spara så är det skadligt för ekonomin totalt sett.

Sparparadoxen och vodooekonomin

Inledning Huvudfårans ekonomer och intellektuella har den obekväma uppgiften att övertyga allmänheten om att ekonomins lagar inte bara upphör att gälla utan övergår i sina absoluta motsatser på makronivå. Med andra ord: de principer som gäller för individen gäller av någon anledning inte för den summa individer som vi kallar för “samhället”. Endast när tillräckligt Läs mer om Sparparadoxen och vodooekonomin[…]