Jakten på sparkvoten

I ett försök att dra slutsatser om människors förändrade beteende under en välfärdsregim, har jag nyligen försökt samla information om svenskarnas sparkvot. Detta fick mig oundvikligen att börja fundera på vad sparkvoten faktiskt är, och hur den beräknas. Likt många makro-ekonomiska indikatorer läggs “sparkvoten” fram som någon form av sanning, utan att någon egentligen förklarar Läs mer om Jakten på sparkvoten[…]

Makromyt nr 1: Sparandeparadoxen

Nationalekonomin brukar delas upp i mikroekonomi och makroekonomi. Av dessa två är mikron förbunden med verkligheten, medan makron är närmast besläktad med alkemi. De två teorierna är oförenliga. Makro är inte ens en sammanhängande teori utan snarare ett lapptäcke av motstridiga modeller. Ett vanligt argument för makrons nödvändighet är följande. ”På individnivå (mikro) är sparande Läs mer om Makromyt nr 1: Sparandeparadoxen[…]

Att försvara det oförsvarbara: Snåljåpen, del 2

Snåljåpen är sinnebilden av en bakåtsträvande, fattig individ som med alla tänkbara mått kan klassas som en dålig förvaltare. Han är det första uppdraget för ett statligt program med målet att snabba på marknadsprocesserna, där bra förvaltare vinner egendom på dåliga förvaltares bekostnad.

Att försvara det oförsvarbara: Snåljåpen, del 1

Snåljåpen fördöms och anklagas för att ligga bakom arbetslöshet, förändringar i konjunkturcykeln samt depressioner och recessioner. I den kända eller snarare ökända ”sparparadoxen” lär sig nyblivna ekonomistudenter att även om det för en individ eller familj kan vara en god idé att spara så är det skadligt för ekonomin totalt sett.

Pengar – mer än bara bytesmedel

En mycket förförisk tanke är att pengars nytta alltid består i deras vandring från en hand till en annan, det vill säga i att de cirkulerar. Konsensus tycks vara att en välmående ekonomi förutsätter just att penningen cirkulerar utan friktion och därmed fungerar som ”smörjmedel” för ekonomisk aktivitet och handel. Då blir följdsatsen att allmänheten Läs mer om Pengar – mer än bara bytesmedel[…]

Socialism, inflation och sparsamhet

Den största faran för den amerikanska friheten och det amerikanska sättet att leva kommer inte utifrån. Den är inte av militär art. Inte heller kommer socialism att övervinna det här landet – eller, för den delen, de civiliserade länderna i Västeuropa – i form av en öppen kapitulation inför den kommunistiska internationalen. De chanser socialismen Läs mer om Socialism, inflation och sparsamhet[…]

Nollränta ger nolltillväxt

Federal Reserve lät den 9 augusti meddela att man under de närmaste två åren kommer låta styrräntan vara noll, eller 0 – 0,25 procent för att vara exakt. (Det är för övrigt något nytt och helt häpnadsväckande att garantera bankerna en specifik tid med nollränta under vilken de kan låna gratis och till exempel tjäna Läs mer om Nollränta ger nolltillväxt[…]

Varför sparande är så bra

Nu när det talas så mycket om behovet av spara och skära ner offentliga utgifter samtidigt som EU propagerar för ständigt växande stödpaket, tänkte jag ägna några tankar åt just sparande. I min första kolumn skrev jag att det är sparande, inte konsumtion, som leder till tillväxt. Den österrikiske ekonomen Murray Rothbard använde sig av Läs mer om Varför sparande är så bra[…]

Pengar, inflation och decivilisationsprocessen

En av världens mest kända ekonomer, vars penningpolitiska rekommendationer är en av orsakerna till att vi befinner oss i denna deciviliserande miljö, är känd för att en gång sagt att vi inte borde bry oss om de långsiktiga konsekvenserna, eftersom ”i det långa loppet är vi alla döda”. Detta summerar decivilisationsprocessen mer än väl. Problemet, vilket Ludwig von Mises poängterade, är att de flesta av oss överlever på kort sikt