Vilken SOP[p]A!

Google-loggan som den ser ut idag

Internet är idag fullt av bortsuddade, censurerade och på andra sätt blockade loggor, artiklar och hemsidor. Alltihop är en protest mot den senaste i raden av lagar som med full kraft inför ytterligare en dimension av en totalitär polisstat i hela västvärlden – för att skydda en bransch som vägrar förnya sina affärsmodeller. Återigen är det musik- och filmindustrin som på äkta feodalt manér på något vänster lyckats köpa tillräckligt många politiker för att genomdriva och sedan förstärka den polisiära kontrollen över vårt redan orwellska samhälle. Med enda uppenbara anledning att de inte tycker om att folk lyssnar på musik som de inte betalat för.

Dessa lagar ska givetvis inte underskattas, för de inför regler som gör västvärldens demokratier till konkurrenter till Nordkorea vad gäller faktisk kontroll och censur. Men inte heller ska IP-lobbyns infiltrerande överskattas – inflytandet är säkerligen stort (för att inte tala om förödande för oss alla!), men politiker av alla kulörer har länge väntat på en anledning (och alla anledningar är goda nog) att ta ytterligare några stora steg mot totalitär makt. Makt är alltid av godo för den som tror sig ha en chans att ta del av den.

Protesterna mot alla dessa lagar är dock helt felriktade. Att göra det jobbigt att surfa på nätet har ingen påverkan på politiker (ingen alls) – men kan möjligen öppna ögonen på dem som väljer att tro det bästa och i sin begränsade förståelse förlitar sig på rent-mjöl-i-påsen-argument. Men det grundläggande problemet är att protesterna är uteslutande politiska. […]