Från minarkism till anarkism?

När vi ändå firar Murray Rothbards födelsedag kan det vara en god idé att påminnas om Murrays idéer. Även om det knappast finns en väg från minarkism till anarkism, och även om denna (dessa?) väg förmodligen tas motvilligt av många minarkister (för de flesta anarkister har en gång varit minarkister, men det är sällan tvärtom), så vill jag dela med mig av detta inlägg hämtat från det amerikanska Misesinstitutets forum.

Eftersom debatten mellan minarkister och anarkister ofta blir hätsk (inte minst för att båda sidor anser sig ha rätt och därmed att ”de andra” måste överta ens egna åsikter) så är det värdefullt med en sådan här lista – för bägge sidor. Varför? Helt enkelt för att anarkister kan (möjligen) lära sig att hantera dessa frågeställningar, medan minarkister måste finna egna svar till dessa frågor. Det senare gäller alldeles oavsett om man är absolut motståndare till en statslös ordning eller tycker att det verkar intressant men inte tror att det kan fungera: i den förra bemärkelsen måste man ha bra, logiska svar som bestyrker staten (men bara den lilla, inte den lite större); i den senare kan dessa frågeställningar och implicerade svar skapa en förståelse för ”den andra sidan”.

Det ursprungliga inlägget heter ”From Minarchism to Anarchism in Ten Easy Steps: A Guide for Constitutionalists”, vilket jag lånat och gjort till rubrik för det här inlägget. Det specificerar tio artiklar som (tror jag) är tänkta att ”hjälpa” konstitutionellt orienterade minarkister att ”ta steget” till anarkism. Men som jag skrev ovan så är frågeställningarna lika viktiga för den som inte alls är intresserad av att ta ett sådant steg – för frågorna kräver fortfarande svar.

Artiklarna följer nedanför ”vecket”.

[…]