slaveri

Alla människors olika värde

Det sägs att alla människor är lika mycket värda. Och att det bara finns ett enda statsskick som grundar sig på den principen: det som ger alla precis en röst. Att alla är lika mycket värda låter vackert, och i vår tid har det blivit en dogm, men det är ett meningslöst påstående. Alla människor är inte lika mycket värda. Faktum är att människor inte har något värde alls. Men de är inte värdelösa utan ovärderliga.

Skattebetalarnas planet

Vad måste vi göra åt detta? Vi måste få en ny medvetenhet, mötas och planera vår flykt! Låt oss hitta nyckeln, överlista våra vinsthungriga mästare, och springa som fan tills vi hittar vårt paradis, som sannolikt är någonstans där vi kan leva i fred med naturen och leva utan att ha företagssnaran hängande runt våra halsar. Det finns bara ett problem: detta har ingenting med verkligheten att göra.

Tio anledningar att inte avskaffa slaveri

Idag är det dessa eller mycket liknande skäl som används av motståndare till en annan form av avskaffande: förslaget att staten – ett monopolistiskt och individuellt icke-samtyckande styre av en väpnad grupp som kräver lydnad och betalning i form av skatter – avskaffas.

Frihet är slaveri

I många nutida författares skrifter råder det en tendens att framställa varje ökning av statlig makt och varje begränsning av individens handlingsfrihet som befriande åtgärder, som ett steg på väg mot frihet. Om vi för detta till dess ultimata logiska slutsats, leder detta sätt att tänka på till slutsatsen att socialism, det totala avskaffandet av individens förmåga att planera sitt eget liv och beteende, för med sig perfekt frihet.