George Reisman

Produktion versus konsumtion, del 2

Teknik och kapitalvaror Värdet av tekniskt framåtskridande, hävdar produktionisten, ligger inte i skapandet av ”avsättning för investeringar” eller ”investeringsmöjligheter” för en växande tillgång på kapitalvaror. Om begreppet kapitalvaror förstås rätt, som en beteckning på alla varor som köparen använder för syftet att producera varor som ska säljas, då, hävdar produktionisten, finns det ingenting sådant som Läs mer om Produktion versus konsumtion, del 2[…]

Alla människors olika värde

Det sägs att alla människor är lika mycket värda. Och att det bara finns ett enda statsskick som grundar sig på den principen: det som ger alla precis en röst. Att alla är lika mycket värda låter vackert, och i vår tid har det blivit en dogm, men det är ett meningslöst påstående. Alla människor är inte lika mycket värda. Faktum är att människor inte har något värde alls. Men de är inte värdelösa utan ovärderliga.

Staten och slaveriet

Förvisso talar vi anarkister på vänsterkanten gärna om ”löneslaveri” precis som vi anarkister på högerkanten lika gärna talar om ”skatteslaveri”. Men kopplingen mellan staten och slaveriet, som för oss är uppenbar, förtydligas i ett blogginlägg av alltid lika klarsynte Bob Higgs. Han gör däri jämförelsen mellan argumenten för slaveriet och argumenten för stat. Enligt Higgs Läs mer om Staten och slaveriet[…]

Skattebetalarnas planet

Vad måste vi göra åt detta? Vi måste få en ny medvetenhet, mötas och planera vår flykt! Låt oss hitta nyckeln, överlista våra vinsthungriga mästare, och springa som fan tills vi hittar vårt paradis, som sannolikt är någonstans där vi kan leva i fred med naturen och leva utan att ha företagssnaran hängande runt våra halsar. Det finns bara ett problem: detta har ingenting med verkligheten att göra.

Frihet är slaveri

I många nutida författares skrifter råder det en tendens att framställa varje ökning av statlig makt och varje begränsning av individens handlingsfrihet som befriande åtgärder, som ett steg på väg mot frihet. Om vi för detta till dess ultimata logiska slutsats, leder detta sätt att tänka på till slutsatsen att socialism, det totala avskaffandet av individens förmåga att planera sitt eget liv och beteende, för med sig perfekt frihet.