Kategorier
Blogg Skatt

Information till dig som arbetar på Skatteverket

Skatt är stöld. Att stjäla andras egendom är högst olämpligt, liksom det är omoraliskt och brottsligt. Men det finns hjälp att få. Där sanning talas.

Om du vill ha information om rätt och fel i din samvaro med dina medmänniskor kan du vända dig till skattepolitisk talesman vid Misesinstitutet eller till Skatt är stöld (hittas på Twitter och Facebook).

Kategorier
Artiklar Skatt

Stulna pengar arbetar inte

Den enda anledningen till att arbeta är för att förbättra livet för oss själva och för andra människor. Att hjälpa andra människor få vad de vill ha är samtidigt det bästa sättet för oss själva att få det vi vill ha.

Vi kan arbeta för oss själva för att förbättra våra egna liv och vi kan arbeta åt andra människor för att förbättra deras liv.

Det är framförallt det senare som i dagligt tal brukar kallas ett arbete eller ett jobb.

Många människor tänker inte på att det de gör i sitt arbete alltid syftar till att hjälpa andra människor att uppnå sina mål först och främst, vilket sedan i sin tur är en förutsättning för att de själva ska kunna uppnå sina egna mål och förbättra sina egna liv.

Det vi kallar ett arbete är ett frivilligt utbyte där vi byter vår tid och våra tjänster mot betalning i pengar.

I en frivillig transaktion får båda parter ut ett mervärde. Jag byter min tid och mina tjänster mot ett visst belopp pengar för att jag värderar det senare högre. Personen jag hjälper värderar tjänsten jag utför högre än de pengar som jag får i utbyte. Båda parter vinner på det frivilliga utbytet och totalt sett får vi det båda bättre.

Så långt är allt gott och väl, men nu måste vi ställa oss en viktig fråga.

Finns det människor i vårt samhälle som arbetar med och har som jobb att försämra livet för andra människor? Om det finns, hur kan det då komma sig? Är det onda människor?

Jag vill hävda att, Ja det finns, och Nej, sådana människor är väldigt sällan onda, i meningen att de har för avsikt att skada andra människor. Istället beror det oftast på att dessa människor arbetar för att förbättra sina egna liv och sina närståendes liv, men att det sker på bekostnad av att andra människors liv försämras.

Den vanligaste anledningen till detta är arbete som inte uppstår till följd av en frivillig transaktion mellan en människa som vill hjälpa och en annan människa som vill betala för att få hjälp.

Det blir lätt fel då ett arbete utförs utan en direkt koppling mellan personen som vill hjälpa och personen som är avsedd att hjälpas.

Hur vet en person som försöker hjälpa genom sitt arbete att det är en värdefull handling som utförs om personen som hjälpen riktas till antingen inte kan eller inte vill betala för hjälpen, eller om personen som hjälpen är riktad till inte ens blir direkt tillfrågad?

Svaret enligt mig är är att det går inte att veta.

Det är genom avsaknaden av direkt koppling inom arbeten, mellan personer som vill hjälpa och personer som vill ha hjälp, som vi riskerar att människor i vårt samhälle arbetar med att försämra livet för andra människor.

Oftast handlar det om arbeten som avlönas via beskattning.

Beskattning innebär per definition att man tar pengar ifrån människor på ofrivillig grund.

Jag vill hävda att beskattning är grundorsaken till att vi har människor i vårt samhälle som har som arbete att försämra livet för andra människor.

Dessa människor är inte onda, utan oftast handlar det om att deras arbete hjälper dem själva och deras närstående och att de själva har för avsikt och tror att de också hjälper andra människor. Men i själva verket blir resultatet att andra människor i samhället får det sämre på det stora hela och anledningen till det är att deras arbete inte är grundat i en frivillig transaktion.

Vi kan endast hjälpa andra människor via frivilliga transaktioner. Arbeten som avlönas via beskattning grundas inte på en frivillig transaktion och därmed motarbetar de en positiv samhällsutveckling.

Kategorier
Artiklar Mises Ljud Skatt

Därför är skatt stöld, inte en fråga om tillit

Det svenska folket har degenererat sedan Nils Dackes tid. Från att ha vetat exakt vad skatt är – vad det är kungens fogdar gör när de samlar in den del av människornas arbete som staten anser sig äga – har skatteboskapet övergått till att försöka intala sig självt att det älskar att bli beskattat. Statens hovpoeter av idag behöver inte arbeta alls lika hårt som deras kollegor av svunna dagar behövde, även om kunskapen om att skatt är, alltid har varit, och förblir, stöld är svår, till och med för staten, att helt radera ut. Än finns det bland oss de som inte försöker inbilla sig att det är något annat. Än finns det bland oss de som försöker påminna andra om att:

”skatt fråntar människor något som är deras.”

För det mesta får vi motståndare till skatt skrika oss hesa på våra egna, i sammanhanget små, plattformar. Lena Anderssons satir på ledarplats i Dagens Nyheter, om när lön blir stöld från staten är ett underbart och fantastiskt undantag.

De vars uppdrag det är att uppmuntra folket att fortsätta anstränga sig för att internalisera statens version av vad beskattning är har inga som helst problem att få utrymme på de bredare plattformarna. Det finns hela mediehus vars enda funktion är just detta. Och SVT och SR behöver inte dra hela lasset själva. Alla huvudfårans stora plattformar gör sig villigt tillgängliga. Det tycks inte ens finnas någon verkshöjdströskel för berättelser som går i linje med vad staten vill trumma ut.

För några veckor sedan fick till exempel historieprofessor Lars Trägårdh stort utrymme på Expressens kultursidor att blanda bort korten kring vad skatt är. Han tar i stort sett hela nyspråksordboken i bruk för att ”bevisa” att skatt inte är stöld utan handlar om tillit. Till och med låtsaskompis Mållgan får vara med, under den orwelliska beteckningen samhällskontraktet. Trägårdh påstår sig vara en vän av tillit, men menar då inte tillit människor emellan, något han uppenbart ser som dåligt. Tillit betyder i hans ordlista att människor underkastar sig staten. När folk i stället synar härskarklassens myter blåser han i Hesa Fredrik och målar med tjocka mörka färger upp skräckscenarier kompletta med grindsamhällen och misär.

Om skatt verkligen var ett uttryck för tillit, skulle människor då behöva tvingas att betala den? Staten är inte samhället, utan den utväxt på samhället som upprätthålls med våldsmonopolet. Människor behöver inte hotas och tvingas till att lita på varandra, eller till att samarbeta och erbjuda varandra hjälp. Skatt är stöld eftersom den tas ifrån oss oavsett om vi vill det eller ej.

En frivillig transaktion karaktäriseras av att det finns en överenskommelse. Anders vill ha något Beata har och erbjuder henne något i utbyte. Om Beata värderar det hon har lägre än det Anders erbjuder, sker utbytet. Både Anders och Beata tjänar på denna transaktion.

Stöld känns igen på att en överenskommelse saknas. Anders tar det Beata har, oavsett vad Beata vill. Anders är vinnare och Beata är förlorare. Om Anders sedan levererar något till Beata som Beata kanske eller kanske inte vill ha ändrar det inte på handlingens karaktär.

Trägårdh är mycket medveten om att definitionen av frivillig transaktion kräver en överenskommelse. Det är därför han tar till den gamla käpphästen ”samhällskontraktet”. Det kontraktet finns inte. Inte ens i den version där skattebetalaren får vårdköer och indoktrinering av sina barn i utbyte mot att bli bestulen. Ett kontrakt är en överenskommelse mellan villiga parter. Att tvinga någon att betala vare sig han tycker om det eller ej uppfyller inte definitionen.

Paradisläckan väckte precis den indignation mot att företagare undanhåller skatt från svenska staten som journalisterna i den statliga televisionen önskade. Representanter för det näringsliv som bygger upp välståndet i samhället hängs ut som vore de skurkar. Men även något annat väcktes; en effekt Uppdrag granskning-redaktionen antagligen inte räknat med: Uråldriga uppfattningar om skattemoral ligger fortfarande och slumrar i folksjälen. Tänk om det är vi människor som äger det vi arbetar ihop, inte staten?

Under hashtaggen #vadfanfårjag påminde folk varandra om att ett land som tävlar om topplacering för skattetryck i världen inte nödvändigtvis levererar social trygghet och välfärd på elitnivå. Även hashtaggen #backaleif tog fart, som ett tack för att Leif Östling artikulerat den fråga som alla som bryr sig om ett välmående Sverige bör ställa sig: Vad man egentligen bidrar till, villigt eller ej, när staten stjäl det allra mesta av det man arbetar ihop.

Uppdrag granskning råkade, i sina försök att säkra betalningsviljan för maktens bevarande, även att tända en eld som istället riskerar att undergräva människors blinda tro på skatt som något fint och häftigt att betala. Påpekandet att skatt är stöld väcker i hettan från denna brand, i stället för den vanliga ilskan och huvudskakningarna, nyfikna frågor från folk som vill veta mer om det resonemanget. Bra då för staten att det finns fler som kan rycka in och sjunga dess lov.

Men hovpoet Lars Trägårdhs försök att kratsa kastanjerna ur elden är betecknande slarvigt och illa underbyggt. Han påstår, till exempel, helt utan att belägga det (varför skulle han behöva det?), att ”individens frihet är större i ett samhälle med starkare stat”. I vilken ordbok återfinns den definition av frihet som skulle göra det påståendet sant? Individens frihet definieras annars som frihet från att utsättas för våld, hot och tvång. Alla råkar vara funktioner som statens makt vilar på.

Fler påståenden som symptomatiskt saknar stödjande resonemang är: att skattesystemet ”skapat gynnsamma förutsättningar för såväl näringslivet som för medborgarna”, att USA är ett splittrat land på grund av att tilliten till den stora staten minskat, att ”ojämlikhet, polarisering och segregering” växer när människor synar samhällskontraktets existens, samt att ”alla – även de rika – har mycket att förlora” om inte en världsomspännande stat tillåts ta över.

Dessa utsagor är dessutom mycket tveksamma till sin sanningshalt. Världen över har välståndet ökat som mest när staternas inflytande varit som minst. Det borde en professor i historia känna till. Men det passar inte in i Trägårdhs världsbild, där ordet ”privat”, som egentligen bara betyder att människor gör något för varandra utan tvång inblandat, skall fulas ned och människor förmås att sträcka sig efter statens hand när de behöver något.

Statens dåliga inflytande på samhället avslöjas av att metoden för att skaffa sådant som man själv tycker är bra är att via ombud använda hot och våld för att tvinga andra att betala för det.

Ett friskt samhälle känns igen på att den som vill att något skall finnas själv arbetar för det, och övertygar andra, via dialog och väl valda argument, att vara med.

Tillgänglig på Mises Ljud. Som du väl prenumererar på i din podcastspelare?

Kategorier
Blogg Skatt

Skatt är stöld även om du har dålig fantasi

De i särklass vanligaste ”argumenten” för skatt kan alla sammanfattas ungefär:

Men hur skulle vi kunna ha X utan skatter?

Där X är något som den skattevurmande personen tycker är extra fint. Frapperande ofta handlar oron om vägar.

Eftersom det är tjatigt att ständigt behöva bemöta just detta ”argument” och svaren ofta blir enahanda och/eller smått irriterade, har vi nu ritat en bild som vi hoppas skall kunna användas som svar de dagar vi inte orkar formulera svaret vänligt och förstående för tiotusende gången.

Visst är den så enkel att till och med någon som gått i svensk skola borde kunna förstå den?

Testa diagrammet genom att byta ut X mot någon av dessa braiga saker:

 • Vägar (bäst att få det undanstökat från start)
 • Mat
 • Hjälp till de som inte har råd med mat
 • Smarta telefoner
 • Hjälp till de som inte har råd med smarta telefoner
 • Sjukvård
 • Hjälp till de som inte har råd med sjukvård
 • Opera
 • Hjälp till de som inte har råd med opera
 • Skor
 • Hjälp till de som inte har råd med skor
 • Skydd mot brott
 • Hjälp till de som inte har råd med skydd mot brott
 • Utbildning
 • Hjälp till de som inte har råd med utbildning
 • Skydd för politiker mot konkurrens från främmande makt

Hitta gärna på egna exempel och testa hur de fungerar i diagrammet. Om du stöter på ett exempel som diagrammet inte verkar fungera på så rapportera i kommentarsfältet.

#skattärstöld

Kategorier
Blogg Mises Ljud Skatt

Ett meddelande från Fixarna

Var hälsade

Vi från
Oss som Håller Ordning
vill bara säga och få sagt
att det vore både ovist
och synnerligen naivt

Att en enda gång
lystra till de som
tydligen tagit sig
till livsuppgift
att misskreditera
Oss och allt
vi står för

Tänk på
att utan oss
så har ni
ingenting

Det är vi som bygger
vägarna, sjöfartslederna
det är vi som får städer
liksom lantliv att överleva
det är vi som ser till att
själva regnet faller
när det ska

Utan oss
så finns det ingen
sjukvård, ingen av
er skulle kunna räkna
eller läsa, ja själva Gösta
vet om ni skulle klara
av att ens stå upp utan
att vi fanns till hands

Ni inser väl att utan
vår genomtänkta
ordning skulle ilskna
styrkor från Eurasien
och Oceanien vara här
i ett enda blixtsnabbt
ögonblick, allt vi har
och gemensamt
äger skulle
plundras ner till
minsta tegelsten

Om inte vi var här
skulle vår värld
så som den känns
igen idag raseras ner
till ett raseri av kaos
innan någon av er
ens försökt förstå
vad som hänt

Lyssna aldrig
någonsin på de
som hävdar att
Skatt är Stöld
och Krig är Mord

Det förstår ni väl
att vi som förlänats
med plikten att agera
polis och militär nödgas
kräva vissa förutsättningar

Vår makt härstammar
ickeligen ifrån Gud
men välan ur ett
ansvar gentemot ditt
och alla andras väl
och bästa

När vi rånar de som enbart
skött sig själva när vi slaktar
de som inte höjt ett finger
emot oss så finns det alltid
synnerliga skäl

Även om du inte
ser dem så lita på oss
våra vägar är ibland
outgrundliga, men de
leder alltid framåt
ett steg i taget upp
mot Utopins höjder
var så säker

Nej, vår makt är inte
ifrån Gud, men vi
har likväl kompetens
nog att leda samhället
till en plats högt ovanför
det himmelska

Tro Oss på
vårt ord som
Riksdagsmän

II

Tvivlar du på oss
och vår genuina strävan
så gör du dig själv
och hela din omvärld
en enorm otjänst

Utan oss ingen himmel
och ingen solvarm jord
att stå på, utan vår ömma
välmening inga verklighetens
ramar för dig att forma
ditt liv inunder

Vi vill bara säga
och få sagt att vi är
trötta på de virriga lögner
och de mossiga amsagor
som sprids av de som vet alltför
lite om hur livet fungerar och
om hur världsordningen
behöver se ut

Realiteten, den är farlig
varje individ du möter
kan vara en avig ovän
eller hätsk fiende, utan
våra vapen och vårt fundament
av kompromisslöst våld så
skulle allting falla samman
i en djungel utan ände

Förstå att det de
säger om en tillvaro
av fred och ömsesidig
strävan är en myt, ett
tillstånd där människor
tjänar på att i glädje
hjälpa och i samförstånd
assistera varandra är
blott en ondsint bluff

Det måste
det vara

Vad skulle ni annars
ha för nytta
av oss

?


Diktat och inläst av Simon Gustafsson, tillägnat Skatt är stöld. Sugen på mer rebellisk poesi? Prenumerera på Poesi för Ankor på Youtube:  Samt gilla och följ på:


Det ryktas att ett antal rader ur denna dikt gör en cameo i avsnitt 84 av ett radioprogram ni möjligen hört talas om.

Kategorier
Blogg Skatt

Betydelsen av ordet samhällskontrakt upphittad

Samhällskontraktet betydelse

I samband med morgonens avslöjande om att Skatt är stöld funnit vad som kan vara ett undertecknat samhällskontrakt har även ordets betydelse hittats. Självklart av ordsmedjan Frispråkigt.

Samhällskontraktet är ett:

juridiskt avtal mellan en individ och staten som alla människor undertecknar vid födseln och som sedan bevaras på hemlig ort under resten av ditt liv.

Nu vet vi det!

Kategorier
Blogg Skatt

Är samhällskontraktet upphittat?

Lystring kära anhängare till, liksom kära antagonister mot, kampanjen Skatt är stöld!

Våra upprepade efterlysningar efter samhällskontraktet kan ha burit frukt. Vi fick idag tillsänt oss ett brev med ett innehåll som ruskat varje fiber i våra kroppar och själar.

Brevet, som saknar avsändare, är från en person som påstår sig ha hittat ett signerat samhällskontrakt! Avtalet var dessutom bifogat med brevet! Vid en första anblick ter sig dokumentet äkta, och det riskerar att rasera hundratals år av frihetskamp i ett enda blytungt slag.

Redaktionen här på Skatt är stöld​, tillsammans med hela frihetsrörelsen, befinner sig nu, som ni säkert förstår, i existentiell gungning.

Kontraktets signatur är varken daterat eller ortsangivet och vi frågar oss om det möjligen minskar trovärdigheten. Men eftersom fastställande av ett dokuments äkthet ligger mycket långt utanför vårt kompetensområde har vi skickat det för analys till Nationalmuseums experter.

Nationalmuseum uppskattar att de kan återkomma med ett preliminärt resultat inom några veckor. Tyvärr hälsar de samtidigt att en fullständig analys kräver att såväl dokumentet som den preliminära analysrapporten granskas av ett omfattande internationellt nätverk av experter. Detta kan i sin tur ta många år!

Även om hela vår uppfattning om världen, ja, om hela universum, står på spel, anser vi att vi inte kan kan låta denna process dra ut ens ett halvt år. Vi har, efter ett extrainkallat redaktionsmöte, beslutat, att vi skall återkomma till er, kära anhängare och kära antagonister, omedelbart och bums när vi fått tillbaks det preliminära resultaten från Nationalmuseums analys. Om dessa resultat indikerar att kontraktet är äkta kommer vi, utan dröjsmål, att stänga ner såväl vår facebooksida som vårt twitterkonto och även offentligt be om ursäkt till dem vilkas känslor vi har kränkt.

Med vänliga hälsningar,
Skatt är stöld


Samhällskontraktet
Nu får Nationalmuseums experter något att bita i!
Kategorier
Blogg

Den röda hönan

John Galt HönaDet var en gång en liten röd höna. Rätt som det var, när hon pickade i marken hittade hon några vetekorn. Hon ropade till alla de andra djuren på gården:

Om vi hugger i tillsammans och planterar det här vetet kommer vi snart att kunna äta gott bröd.

Räkna inte med mig, svarade kon.

Inte med mig heller, svarade gåsen.

Då gör jag det själv då, sa den lilla röda hönan. Och det gjorde hon.

Vetet växte sig frodigt och blev moget för skörd.

Vem vill hjälpa mig att skörda vetet? Frågade den lilla hönan.

Det är rimligen inte mitt bord, sa grisen.

Det är under min värdighet, sa kon.

Det passar inte min befattningsbeskrivning, sa gåsen.

Då får jag göra det själv, sa den lilla röda hönan. Och det gjorde hon.

Sedan blev det dags att baka bröd.

Det är kvalificerad övertid, sa kon.

Jag har ingen auktorisation för sånt, sa grisen.

Förbjudet av min fackförening, sa gåsen.

Då gör jag det själv, sa den lilla röda hönan. Och det gjorde hon.

Hon bakade fem limpor och visade de andra djuren. Nu blev det ett fasligt oväsen på gården. Alla djuren ville ha, ja de krävde en bit. Men den lilla röda hönan tyckte att hon slitit så och ville njuta sina bröd i lugn och ro.

Övervinster, brölade kon.

Tag brödet i skatt, krävde grisen.

Alla djuren började vifta med plakat och krävde solidarisk fördelning av bröden och att ingen ska kunna göra vinst på att baka bröd.

Bonden, som sett allt, grep in.

Du får inte vara självisk, lilla höna. Se på alla de andra här på gården, det är mitt ansvar att fördela de här bröden rättvist, sa han.

Men… men… jag har ju slitit ihop till bröden själv, sade den lilla röda hönan.

Just det. Det är det fina med friheten här på gården. vem som helst får jobba så mycket hon vill. Vi ska ha fri företagsamhet, i kontrollerade former! Det ska du vara glad för. Det finns gårdar där du hade fått ge allt till mig. Här tar jag ingenting. Ett bröd får du behålla själv, tillsvidare i alla fall, och de andra fyra bröden lägger vi i den gemensamma visthusboden, som jag fördelar till de andra ur. Det här är en riktig rättvis välfärdsgård, förklarade bonden, som blivit riktigt entusiastisk av sitt tal.

Och så blev det. Fast två bröd hann tyvärr mögla och kon sålde sin bit svart till grisen.

Sedan levde djuren lyckliga i alla sida dagar, men de undrade ofta varför den lilla röda hönan aldrig bakade fler bröd…


 

Ovanstående är en anpassning översättning av https://en.wikipedia.org/wiki/The_Little_Red_Hen