Information till dig som arbetar på Skatteverket

Skatt är stöld. Att stjäla andras egendom är högst olämpligt, liksom det är omoraliskt och brottsligt. Men det finns hjälp att få. Där sanning talas. Om du vill ha information om rätt och fel i din samvaro med dina medmänniskor kan du vända dig till skattepolitisk talesman vid Misesinstitutet eller till Skatt är stöld (hittas Läs mer om Information till dig som arbetar på Skatteverket[…]

Stulna pengar arbetar inte

Den enda anledningen till att arbeta är för att förbättra livet för oss själva och för andra människor. Att hjälpa andra människor få vad de vill ha är samtidigt det bästa sättet för oss själva att få det vi vill ha. Vi kan arbeta för oss själva för att förbättra våra egna liv och vi Läs mer om Stulna pengar arbetar inte[…]

Därför är skatt stöld, inte en fråga om tillit

Det svenska folket har degenererat sedan Nils Dackes tid. Från att ha vetat exakt vad skatt är – vad det är kungens fogdar gör när de samlar in den del av människornas arbete som staten anser sig äga – har skatteboskapet övergått till att försöka intala sig självt att det älskar att bli beskattat. Statens Läs mer om Därför är skatt stöld, inte en fråga om tillit[…]

Skatt är stöld även om du har dålig fantasi

De i särklass vanligaste ”argumenten” för skatt kan alla sammanfattas ungefär: Men hur skulle vi kunna ha X utan skatter? Där X är något som den skattevurmande personen tycker är extra fint. Frapperande ofta handlar oron om vägar. Eftersom det är tjatigt att ständigt behöva bemöta just detta ”argument” och svaren ofta blir enahanda och/eller Läs mer om Skatt är stöld även om du har dålig fantasi[…]

Ett meddelande från Fixarna

Var hälsade Vi från Oss som Håller Ordning vill bara säga och få sagt att det vore både ovist och synnerligen naivt – Att en enda gång lystra till de som tydligen tagit sig till livsuppgift att misskreditera Oss och allt vi står för Tänk på att utan oss så har ni ingenting – Det Läs mer om Ett meddelande från Fixarna[…]

Betydelsen av ordet samhällskontrakt upphittad

I samband med morgonens avslöjande om att Skatt är stöld funnit vad som kan vara ett undertecknat samhällskontrakt har även ordets betydelse hittats. Självklart av ordsmedjan Frispråkigt. Samhällskontraktet är ett: juridiskt avtal mellan en individ och staten som alla människor undertecknar vid födseln och som sedan bevaras på hemlig ort under resten av ditt liv. Läs mer om Betydelsen av ordet samhällskontrakt upphittad[…]

Är samhällskontraktet upphittat?

Lystring kära anhängare till, liksom kära antagonister mot, kampanjen Skatt är stöld! Våra upprepade efterlysningar efter samhällskontraktet kan ha burit frukt. Vi fick idag tillsänt oss ett brev med ett innehåll som ruskat varje fiber i våra kroppar och själar. Brevet, som saknar avsändare, är från en person som påstår sig ha hittat ett signerat Läs mer om Är samhällskontraktet upphittat?[…]