En ekonomisk analys av beskattning

Inledningsvis vill jag förklara de generella ekonomiska effekterna av beskattning. Detta kommer att utgöra en praxeologisk analys av beskattning och kommer därför inte att säga särskilt mycket mer än vad som redan har sagts av andra ekonomer. Att säga att det inte finns mycket nytt att tillägga vad gäller de ekonomiska konsekvenserna av beskattning är Läs mer om En ekonomisk analys av beskattning[…]

Det strukturella utanförskapet

Trots en allergi mot alla former av fraser som innehåller ordet “strukturella” så erkänner jag att vissa strukturer finnes – nämligen statliga sådana. “Utanförskap” är ett ord som populariserats på senare år huvudsakligen för att ersätta termen “arbetslösa”. Sannolikt lyckades en politisk “fokus-grupp” göra en statistisk undersökning och låta göra gällande att kvasi-borgerliga politiker skulle Läs mer om Det strukturella utanförskapet[…]

Hur hamnade vi här?

Vi får allt oftare höra att kvaliteten på offentliga tjänster i form av vård, skola, omsorg o.s.v. konstant sjunker. Detta är både sant och inte sant, beroende på hur man ser på saken. Något som dock är klart är att uppfattningen av kvalitén på offentliga tjänster konstant sjunker. Ser vi på det rent materiellt så Läs mer om Hur hamnade vi här?[…]

Företagarföraktet

Kolumn i Åbo Underrättelser   Nu har regeringen gett sitt tredje och sannolikt sista förslag till nya dividendskatteregler. Förslaget är inte bara ett uttryck för de negativa attityder som finns mot företagare, det visar också hur fullständigt frånskilda våra lagstiftare är från den verklighet som vi vanliga medborgare måste leva i. I en artikel skrev Läs mer om Företagarföraktet[…]

Cirkus Finlandia – Farsen om dividendbeskattningen

Kolumn från Åbo Underättelser.   Som antyddes i mina förra kolumn så var en större skattereform på väg. Att den skulle innehålla både en sänkning av bolagsskatten och en tilltänkt skärpning av dividendbeskattningen var väntat, men att regeringens förslag skulle leda till en sådan fars var kanske inte lika väntat. Trots att man egentligen borde Läs mer om Cirkus Finlandia – Farsen om dividendbeskattningen[…]

Eritrianer i exil får betala ”tvångsmässig skatt”

Jag fick det här inlägget utav en av våra läsare: ”Såg du Rapport den 24/2? Det var ett riktigt humoristiskt inslag där man beskrev hur Eritreaner i Sverige var tvungna att betala 2% i skatt på sin inkomst till Eritreanska staten. En folkpartist intervjuades och var upprörd över hur hemskt det var med ”tvångsmässiga skatter”. Läs mer om Eritrianer i exil får betala ”tvångsmässig skatt”[…]

Anatomy of the State

Vad staten inte är

Ur ”Anatomy of the State” . Följande kapitel: Vad staten är De allra flesta håller staten för en välfärdsinstitution. Vissa teoretiker upphöjer staten till en gudomlig sida av samhället. Andra ser den som en älskvärd, om än ofta ineffektiv, organisation för att fylla sociala ändamål. Men nästan alla ser den som nödvändig för att uppnå Läs mer om Vad staten inte är[…]

Alla människors olika värde

Det sägs att alla människor är lika mycket värda. Och att det bara finns ett enda statsskick som grundar sig på den principen: det som ger alla precis en röst. Att alla är lika mycket värda låter vackert, och i vår tid har det blivit en dogm, men det är ett meningslöst påstående. Alla människor är inte lika mycket värda. Faktum är att människor inte har något värde alls. Men de är inte värdelösa utan ovärderliga.

Statens påslag på bensinen rekordstort

I DN idag skriver man om att bensinbolagens påslag är rekordstora. I diagrammet visas tydligt hur bensinbolagens påslag är ca 1 krona och 26 öre som ska täcka bolagets kostnader och även ge vinst. Bensinmackarnas vinst är nere på 15 öre litern. Självklart lider både bensinbolagen, bensinmackarna och konsumenterna av det höga bensinpriset, men ingenstans Läs mer om Statens påslag på bensinen rekordstort[…]