Ron Pauls bedrövliga åsikter

Man får berömma DN för att de numera faktiskt nämner Ron Paul relativt ofta, till skillnad från förut då det var knäpptyst. Dessvärre verkar det som att skribenterna på DN nu exponeras för libertarianismens idéer för första gången allteftersom de ökar rapporteringen om honom. Resultatet blir förstås missförstånd och förvrängningar. Inte så konstigt kanske med Läs mer om Ron Pauls bedrövliga åsikter[…]

En fyrstegslösning för sjukvården

Avskaffa alla licenskrav för medicinska utbildningar, sjukhus, apotek, läkare och annan sjukvårdspersonal. Utbudet skulle nästan omedelbart öka, priserna skulle sjunka, och vi skulle se en större mångfald av hälso- och sjukvårdstjänster på marknaden. Konkurrerande, frivilliga ackrediteringsorgan skulle ersätta obligatoriska statliga licenser, givet att vårdgivare anser att en sådan ackreditering skulle förbättra deras eget rykte, samt Läs mer om En fyrstegslösning för sjukvården[…]

En fyrstegslösning för sjukvården

Avskaffa alla statliga restriktioner för tillverkning och försäljning av läkemedel och medicinteknisk utrustning. Detta skulle innebära slutet för Läkemedelsverket som för närvarande hindrar utvecklingen och ökar kostnaderna. Kostnader och priser skulle sjunka, och ett större utbud av bättre produkter skulle nå marknaden snabbare. Marknaden skulle tvinga konsumenter att agera i enlighet med deras egna — snarare än statens — riskbedömningar. Konkurrerande läkemedel och medicinsktekniska tillverkare och försäljare skulle även ge allt bättre produktbeskrivningar och garantier för att skydda sig mot stämningar såväl som för att locka till sig fler kunder.

Sjukvårdsbyråkrater famlar mörkret

Här följer ett rörande exempel på att det är omöjligt att lista ut och tillfredsställa kundernas behov och önskemål med socialist-byråkratiskt centralplanerad verksamhet. De ansvariga fixarna famlar i mörkret när de försöker väga kostnad mot kvalité. De vet inte hur de ska prioritera för att populasen ska bli glad och rösta rätt. Akutens kortade väntetider Läs mer om Sjukvårdsbyråkrater famlar mörkret[…]