De socialt närstående (ur Gulagarkipelagen)

Inledning I följande kapitel av Gulagarkipelagen beskriver Alexandr Solzjenitsyn hur Stalin och sovjetstaten använde grovt yrkeskriminella för att terrorisera befolkningen. De laglydiga avväpnades, fråntogs i det närmaste rätten till självförsvar och uppmanades i gengäld att inte vara ute sent, bära dyra klockor eller pengar. Officiellt hade det mesta av brottsligheten avskaffats i sovjetstaten och tryggheten Läs mer om De socialt närstående (ur Gulagarkipelagen)[…]

Mycket bra av Mike Winnerstig om vapenlagar

Mike Winnerstig har skrivit en mycket bra artikel på DN debatt ”Fler legala skjutvapen ger inte fler vapenmord”. Artikeln går igenom vapenlagarna på ett balanserat sätt med mycket fakta. Mike ställer frågan: Debattörer uttrycker förundran över att ameri­kanska lagstiftare inte gör det självklara: skärper vapenlagstiftningen och därmed gör vapen mindre tillgängliga. Att ”liberala vapen­lagar” ger Läs mer om Mycket bra av Mike Winnerstig om vapenlagar[…]

Faster Jemima: Rödrockarna kommer!

Vi kan verkligen beundra walesiska faster Jemima för hennes insikt om att staten inte kan göra mer nytta än vanligt folk. Och hennes initiativ- och handlingsförmåga är det som möjliggör för frihet och självständighet att frodas. Ofta leds vi till att tro att staten skyddar oss mot faror eller att staten löser problem och låter oss leva ett gladare, friare och säkrare liv. Men i verkligheten kan inte staten göra något som vi inte kan göra själva. Ty den bästa formen av styrelseskick är självbestämmande. De av oss som vill vara fria får aldrig glömma att frihet och självbestämmande är odelbara – det är bara olika sidor av samma mynt.

Min rätt till självförsvar

Den först anledningen till rätten att bära vapen är lika simpel som etatisternas argument för det statliga polisväsendet; individer utsätts för brott av förövare och individerna ska kunna värja sig emot brott. Det som skiljer mig från etatisternas tankesätt är vem som ska skydda mig från brott i första hand; jag eller någon annan. För mig är svaret att i första hand ska jag äga rätten till att ha valet att skydda mig mot brott mot min person, min egendom eller dem som står mig nära. Detta beror på två anledningar och dessa kan förenklas som plats och intresse.

Personlig säkerhet

Som jag tidigare har skrivit om här och här så ser det alltmer dystert ut för våra möjligheter att försvara oss själva. Den senaste veckan har jag tagit del av ett flertal insändare i tidningarna samt mail ifrån folk som börjar frukta alltmer för sin personliga säkerhet. Det gemensamma temat är att folk har lärt Läs mer om Personlig säkerhet[…]