Hur lagen blev maktens verktyg

I början av 1700-talet var det ekonomiska livet till stor del styrt av sedvana, det vill säga icke nedtecknade rättsregler. Exempel på detta är att byarnas inre liv reglerades av byrätten, vars regler var lokala och i större delen av landet inte nedtecknade. Sedvanan var en del av rättssystemet lika mycket som de skrivna lagtexterna. Läs mer om Hur lagen blev maktens verktyg[…]