Varför Schumpeter inte är Österrikare

Det verkar faktiskt lite som att Schumpeter har slängt in entreprenören i sin jämviktsteori för att förklara varför inte marknaden så att säga ”fastnar” i det underbara jämviktstillståndet, där allt är frid och fröjd. Istället för att inse att ERE är ett mentalt verktyg, tänkt att just beskriva ett tillstånd där det saknas förändring, ”hittar han på” entreprenören istället och tillskriver honom allt det som jämviktsteorin inte kan förklara.