Betydelsen av ordet samhällskontrakt upphittad

I samband med morgonens avslöjande om att Skatt är stöld funnit vad som kan vara ett undertecknat samhällskontrakt har även ordets betydelse hittats. Självklart av ordsmedjan Frispråkigt. Samhällskontraktet är ett: juridiskt avtal mellan en individ och staten som alla människor undertecknar vid födseln och som sedan bevaras på hemlig ort under resten av ditt liv. Läs mer om Betydelsen av ordet samhällskontrakt upphittad[…]

Är samhällskontraktet upphittat?

Lystring kära anhängare till, liksom kära antagonister mot, kampanjen Skatt är stöld! Våra upprepade efterlysningar efter samhällskontraktet kan ha burit frukt. Vi fick idag tillsänt oss ett brev med ett innehåll som ruskat varje fiber i våra kroppar och själar. Brevet, som saknar avsändare, är från en person som påstår sig ha hittat ett signerat Läs mer om Är samhällskontraktet upphittat?[…]