En kritik av Hayeks syn på samhällets evolution

Denna artikel har delats upp i två delar i enlighet med artikelns två teser. I dag publicerar vi den återstående delen, det vill säga tes 2: Hayeks syn på samhällets evolution. Denna artikel publicerades ursprungligen i mars 2013. Tes två Den fundamentala kunskapsteoretiska orsaken till Hayeks nonsensteori om staten och tvång står att finna i Läs mer om En kritik av Hayeks syn på samhällets evolution[…]

Julafton i matrisen

The Matrix (1999) regisserad av bröderna Wachowski är i mångt och mycket den perfekta analogin för att beskriva livet inuti en illusion. Den filosofiska frågeställningen som ges – skulle man vilja leva i en perfekt illusion istället för en miserabel värld efter undergången, är intressant ur många perspektiv. Särskilt intressant är den för oss som, Läs mer om Julafton i matrisen[…]

Vi klarar oss utan staten

Organisationen Missing People har återigen lyckats hitta en försvunnen person. Missing People Sweden är en ideell organisation som hjälper personer att finna nära och kära som försvunnit. I tidigare uppmärksammade fall har det oftast handlat om personer som tyvärr redan har avlidit. Som t.ex. bilen där en avliden man hittades i bagageluckan i sin egen Läs mer om Vi klarar oss utan staten[…]