Dollarn som reservvaluta

Vi använder termen “reservvaluta” då vi avser andra länders användande av dollar vid internationell handel. Om Kanada exempelvis köper varor från Kina kan varorna betalas med amerikanska dollar istället för kanadensiska dollar, och vice versa. Den situation som gav upphov till termen “reservvaluta” existerar dock inte längre, utan idag kallas dollarn en reservvaluta eftersom länder innehar Läs mer om Dollarn som reservvaluta[…]