Demonarki

Vad händer med den personliga friheten under demokrati respektive monarki? Det går naturligtvis inte att säga exakt men genom att analysera incitamenten kan vi ungefär förutsäga vad som kommer hända över ett tillräckligt långt tidsperspektiv. Trogna läsare av www.mises.se vet förstås att storskaliga representativa demokratier typ Sverige är instabila tillstånd med varierande halveringstid. De är Läs mer om Demonarki[…]

Anatomy of the State

Vad staten inte är

Ur ”Anatomy of the State” . Följande kapitel: Vad staten är De allra flesta håller staten för en välfärdsinstitution. Vissa teoretiker upphöjer staten till en gudomlig sida av samhället. Andra ser den som en älskvärd, om än ofta ineffektiv, organisation för att fylla sociala ändamål. Men nästan alla ser den som nödvändig för att uppnå Läs mer om Vad staten inte är[…]

Ett av problemen med demokrati

Det finns en aspekt som inte har lyfts fram när det gäller Reinfeldts uppenbara beskrivning av verkligheten där arbetslösheten bland etniska svenskar är lägre som handlar om att dela upp folk i kollektiva grupper. Kritikerna har framförallt varit upprörda över att Reinfeldt delar in människor i olika grupper. Nu är en av grundtankarna i en Läs mer om Ett av problemen med demokrati[…]

Den representativa demokratins oförsvarbarhet

Vad som gäller för de enskilda gäller även för det allmänna så att om ingen enskild person har rätt att befalla mig på detta sätt, kan två personer som agerar var för sig eller i samförstånd inte heller ha den rätten. De kan naturligtvis samarbeta och med våld tvinga mig till att göra vad de kräver, men då är det en fråga om makt snarare än rätt. Oavsett om de som utger sig för att legitimt kunna befalla mig är en, två, sju, 1223, eller 10 miljoner, kan det inte vara en fråga om en rättighet.