Kollektivism kontra Individualism

Individualister ser staten som skapare av fler problem än den löser. De förstår inte hur ett kollektiv kan ta sig rätten att stjäla från sina medmänniskor. De tror att valfrihet och en avsaknad av hot om våld leder till de bästa lösningarna på sociala och ekonomiska problem. Miljontals idéer och insatser på en oreglerad marknad, produkter och tjänster som alla är föremål för marknadskrafter och konkurrens – där uppstår oundvikligen den bästa lösningen genom möjligheten att jämföra dessa tjänster och produkter.

Intersektionalitetens sten-sax-påse-spel

Den 30 januari uppmärksammade Per Bylund Den kränkta nationen. Men kränkningar i svensk mening handlar inte om några banala förolämpningar. Här döljer sig en makalös ideologi, utvecklad av den Nietzscheaniserade vänstern. Med utgångspunkt i ”postkolonial teori” härleds dagens kränkningar  till teoretiska maktförhållanden, såsom de ter sig från Södertörns horisont, och målet är inte att bekämpa Läs mer om Intersektionalitetens sten-sax-påse-spel[…]

Ron Pauls bedrövliga åsikter

Man får berömma DN för att de numera faktiskt nämner Ron Paul relativt ofta, till skillnad från förut då det var knäpptyst. Dessvärre verkar det som att skribenterna på DN nu exponeras för libertarianismens idéer för första gången allteftersom de ökar rapporteringen om honom. Resultatet blir förstås missförstånd och förvrängningar. Inte så konstigt kanske med Läs mer om Ron Pauls bedrövliga åsikter[…]