Att försvara det oförsvarbara: Den prostituerade

Trots att de utsätts för ständiga trakasserier från prostitutionslagar, religiösa grupper, osv. fortsätter prostituerade ändå sin handel med allmänheten. Att deras tjänster är värdefulla bevisas av att människor fortsätter besöka dem, trots juridiskt och samhälleligt motstånd.

Kvinnans rätt till sin kropp

Louise Persson visar genom sin bok Klassisk feminism att endast kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp är en rimlig utgångspunkt för den som säger sig arbeta för kvinnors och mäns lika rättigheter och värde. Feminism i dag förknippas mest med radikalfeministiska teorier om mannens dominans över den kvinnliga sexualiteten och moralistisk lagstiftning. Men det var inte så allt en gång började…