produktion

Alienation på riktigt

Karl Marx skriver i Das Kapital om arbetares alienation från slutprodukten under kapitalistisk produktion. Alienationen i sig är ett resultat av alltför hög arbetsdelning inom väldigt specialiserade produktionsprocesser inom företag …

Alienation på riktigt Läs mer »

Att försvara det oförsvarbara: Högpresteraren

Om arbetaren inte ”tar andras arbete” (eftersom det finns en oändlig mängd arbete att utföra), vad får hans insatser då för effekt? Effekten blir förstås att hans ihärdiga och effektiva arbete ökar produktionen.