Tolerans och politisk korrekthet

Historiskt har det moderna toleransbegreppet utvecklats mot bakgrund av de konflikter som uppstod i kölvattnet till den religiösa fragmenteringen under 1500-talet och den nya indelningen av Europa i protestantiska och katolska stater, städer och regioner. Det vore en missvisande tolkning att härleda motsättningarna och konflikterna till religionerna själva, vilket ofta sker idag, eftersom man även Läs mer om Tolerans och politisk korrekthet[…]

Det farliga spelet

(Följande artikel skrevs veckorna innan massmorden på Utoya. Med hänsyn taget till den ohyggliga tragedi det innebär när människor helt i onödan bragts om livet valde författaren att inte publicera artikeln förrän nu.) Det är fult att svära i den politiska korrekthetens kyrka. Men när bristen på debatt i samhället blir övertydlig så gör vi Läs mer om Det farliga spelet[…]