Att acceptera verkligheten

När man sysslar med vetenskap, även om det är på hobbynivå, handlar det till syvende och sist om att skilja verklighet från fiktion. Nästa steg är att övertyga andra om att acceptera denna verklighet. I naturvetenskaperna är det sällan något problem. Ingen ifrågasätter gravitationens existens och innebörd. Ingen klagar på att vi behöver mat, vatten Läs mer om Att acceptera verkligheten[…]

Sverigedemokraterna är Sveriges sossigaste parti

Nu har alla tävlande presenterat sina budgetförslag på hur skatterna + de pengar som skall till att tryckas, skall spenderas. DN.se var blixtsnabba ut med en jämförelse, miljard för miljard! Se nedan. Jämförelsen visar, i allt väsentligt, vad hela cirkusen med valrörelse och riksdagsval utmynnade i. Kan ni se stor skillnad mellan regeringens och Alliansens Läs mer om Sverigedemokraterna är Sveriges sossigaste parti[…]

Höger och vänster om (igen)

Det har ånyo blossat upp en debatt online om begreppet ”demokrati” i och med en artikel på The Intercept av Glenn Greenwald. I artikeln lyfts den regimvänliga (och antagligen regimsanktionerade) men något udda definitionen av begreppet fram. Greenwald exemplifierar med en ledare från 2002 i New York Times, som beskrev Venezuelas Hugo Chávez som ”diktator” och Läs mer om Höger och vänster om (igen)[…]

Vem som sanktionerna egentligen riktas mot

Bråket om Ukraina har som de flesta vet dominerat media de senaste månaderna. EU/USA har lagt sanktioner mot Ryssland och vice versa i eskalerande takt. Det har spekulerats mycket i vad för konsekvenser dessa sanktioner har fått och kommer att få, men oberoende hur negativa konsekvenserna är så verkar alla vara överens om de är Läs mer om Vem som sanktionerna egentligen riktas mot[…]

Den långa väntan

En vanlig reaktion till insikten om att det finns allvarliga konstruktions-fel i delar av det finansiella systemet är att börja fundera på när det är dags att ducka och vänta på ett världsomspännande brak. Vissa av oss stack yrvakna upp huvudet 2008 och började fundera på hur en ekonomi egentligen fungerar, och varför det verkade Läs mer om Den långa väntan[…]

Julafton i matrisen

The Matrix (1999) regisserad av bröderna Wachowski är i mångt och mycket den perfekta analogin för att beskriva livet inuti en illusion. Den filosofiska frågeställningen som ges – skulle man vilja leva i en perfekt illusion istället för en miserabel värld efter undergången, är intressant ur många perspektiv. Särskilt intressant är den för oss som, Läs mer om Julafton i matrisen[…]

Hur makten behålls

Ur ”Anatomy of the State”. Föregånde kapitel: Vad staten är. När väl staten är etablerad återstår problemet för den härskande gruppen eller “kastet” att behålla makten. Emedan tvång är deras modus operandi är deras grundläggande och långsiktiga problem av ideologisk natur. För att kunna fortsätta styra måste alla regenter (inte bara “demokratiska” regeringar) ha stöd Läs mer om Hur makten behålls[…]

001: Fönsterkrossning

Inledning till Radio Mises med Klaus och Hans . Vi presenterar praxeologi, konstaterar att politik är intellektualiserad fönsterkrossning, gratulerar kapitalisten Åsa Linderborg, samt bekantar oss med Frédéric Bastiat, Johan August Gripenstedt, Henry Hazlitt, Franz Oppenheimer, Xenofanes och anarkatten. Dokumentation What is seen and what is not seen (Frédéric Bastiat) Economics in One Lesson (Henry Hazlitt)

Varför jag slutade bry mig om politik

När jag var ung kände jag ett brinnande behov av att vilja förstå politik, och jag spenderade mycket tid på att studera det. Men ju äldre jag blev, desto mer avtog avkastningen. Och de senaste åren har jag helt och hållet slutat bry mig. Dessa dagar funderar jag endast på följande frågor: Vem krigar mot Läs mer om Varför jag slutade bry mig om politik[…]

Återkommande dumheter

När man skriver om nationalekonomi brukar det inte ta länge förrän man upprepar sig, trots att man bara skriver en gång i månaden. Det beror på att när folk har fått en viss idé på hjärnan tenderar de att upprepa den i all oändlighet, oberoende av vad som händer runt omkring dem. Oundvikligen kommer sedan Läs mer om Återkommande dumheter[…]

En grundkurs i politik

Det brukar vara allmän praxis för folk som vill studera politik att åka på studieresa till Washington DC. Tanken med ett sådant besökt är att studenten ska kunna bilda sig en uppfattning om hur politik fungerar ”på riktigt”, men även om tanken kanske är god är den felaktig. Washington må vara imperiets hjärta men ett Läs mer om En grundkurs i politik[…]

Anatomy of the State

Vad staten inte är

Ur ”Anatomy of the State” . Följande kapitel: Vad staten är De allra flesta håller staten för en välfärdsinstitution. Vissa teoretiker upphöjer staten till en gudomlig sida av samhället. Andra ser den som en älskvärd, om än ofta ineffektiv, organisation för att fylla sociala ändamål. Men nästan alla ser den som nödvändig för att uppnå Läs mer om Vad staten inte är[…]