Expanderande keynesianska fantasier

I ytterligare en artikel i SvD Näringsliv hävdas i total avsaknad av argument att företagens sentida förtjusning över att lägga pengar på hög är ”en variant på Keynes sparparadox”. Avsaknaden av argument täcks dock upp av ett betonande av att det ”helt enkelt” är ett tecken på en keynesiansk prediktion. För att totalt förvilla läsaren och Läs mer om Expanderande keynesianska fantasier[…]

Per Lindvalls kupp

I en ny artikel på SvD Näringsliv skriver Per Lindvall att Riksbanken är ”offside” för riksbanksstyrelsen har inte fattat ett dugg (men det har visst Lindvall). Han kallar också Riksbankens styrränta på 1,0% för en ”högräntepolitik”, så uppenbarligen har Lindvall i alla fall förstått att detta inte är ekonomi – utan politik. Att han däremot anser Centerpartiets Läs mer om Per Lindvalls kupp[…]

Nonsens på styltor

Att media är i kris är väl inte direkt en nyhet. En ny giv, som väl syftar till att stärka (eller kanske rent av skapa?) deras existensberättigande, är att de gör nyheter av att intervjua sin egen personal. Oerhört knäppt, men det kanske funkar. I alla fall har nu SvD Näringsliv postat en videointervju med Per Lindvall, hobbykeynesianen (officiellt Läs mer om Nonsens på styltor[…]

Keynesianismens lockelser

Den ganska nyligen avlidne men inflytelserika nationalekonomen Armen Alchian lär ha sagt att ”there is no such thing as macroeconomics” (”det finns inget sådant som makroekonomi”). Det finns ytterst goda skäl till att hålla med Alchian, oavsett om det var ett uttalande gjort i all seriositet eller delvis med glimten i ögat. Makroekonomi är nämligen Läs mer om Keynesianismens lockelser[…]

Keynes återfödd i Per Lindvalls kropp?

Säga vad man vill om ekonomijournalisterna på SvD Näringsliv (vars ”analyser” jag aldrig tröttnar att kommentera på), men få är så ideologiskt renläriga som Per Lindvall. Andreas Cervenka skjuter åt alla möjlig håll och skräder inte orden. Han hamnar lika lätt (och ofta) fel som han hamnar rätt, men han är i alla fall inte Läs mer om Keynes återfödd i Per Lindvalls kropp?[…]

Per Lindvall blottar sin kunskap

Dessvärre är det inte så mycket vi får se. Och det stämmer ju väl överens med Lindvalls okritiska och okunniga hantering av ekonomiska frågeställningar tidigare. Det mesta är en massa pseudo-keynesianism som inte har någon grund i forskningen. Visst, den kritiken är kanske felriktad, för vi har ju så många gånger på den här bloggen visat att just forskning och vetenskap är det som minst bekymrar ekonomi- och näringslivsjournalisterna. Floskler och politiska slogans är så mycket roligare att skriva om, uppenbarligen.

Givetvis upprepar Lindvall den gamla dumheten att sparande är bra för en individ och dåligt för ett samhälle (dvs om alla gör det). Precis som vi ska förmås tro att om en individ får dålig ekonomi så måste han/hon spara, men om en stat får dålig ekonomi så gäller precis omvänd logik. Det är ju förstås trams och som bäst ett påhitt för att skapa jobb åt makroekonomer som går politikers ärenden.

Lindvall lutar sig helt och hållet på Keynes (och nämner denne vid namn, liksom sparparadoxen), vilket knappast kommer som någon överraskning. Det som är lite överraskande är dock det okritiska sväljandet av alla keynesianska dumheter. För keynesianismen var stendöd efter 1970-talets ”stagflation” när verkligheten var precis vad den absolut inte kunde vara enligt keynesianerna. Visserligen har det återkommit keynesianer i olika skepnader genom årets lopp, som den hydra det är, senast i form av Paul Krugmans bloggkrönikor (notera att Krugman inte publicerar forskning om detta) och dennes ihärdiga krav på skulder och inflation.

Så här skriver Lindvall (eller om det var Keynes):

För den enes sparande måste motsvaras av någon annan aktörs reala investering eller konsumtion för att inte den samlade ekonomiska aktiviteten ska sjunka. Om en aktör sparar så har det ingen effekt på dennes inkomst, men om alla spenderar mindre så kommer allas inkomster att sjunka. Sparandet leder till att det faktiska sparandet minskar. […]

SvD Näringsliv…

Två intressanta inlägg på SvD Näringsliv publicerades idag: Andreas Cervenkas analys av centralbankerna och inflationsmålen, samt Per Lindvalls ”analys” av euroekonomin. Cervenka skriver som vanligt läsvärt och flikar in både en och annan sanning, som både tål att sägas och höras. Han diskuterar riksbankschefen Ingves och dennes inflationsmål och säger bland annat att: centralbankerna de Läs mer om SvD Näringsliv…[…]

Ekonomiska guldkorn

Dagens guldkorn i ekonomisk ignorans och pseudosocialistiskt önsketrams hämtar jag från Per Lindvalls ”analys” på SvD Näringsliv: Mitt i eländet är allt möjligt. Lindvall skriver: Idén om att konkurrens driver utvecklingen framåt håller på att överges till förmån för insikten om att symbios, ömsesidigt beroende och samarbete i många fall är en minst lika framgångsrik Läs mer om Ekonomiska guldkorn[…]

Here we go again…

Vissa saker kan man lita på. En av dessa saker man kan lita på alltid hamnar så snett det går är den smått fantastiske Per Lindvall på E24. Jag har tidigare skrivit om denna mytiske man, som fullkomligt spyr ut keynesianska floskler blandat med dumsocialistiska slogans, men som på något nästan avundsvärt sätt helt undviker Läs mer om Here we go again…[…]