Pensionssystemet 2.0

Det finns en mycket enkel metod att bedöma rimligheten i statliga åtgärdsprogram ur ekonomisk synvinkel. Det enda du behöver göra är att ställa dig frågan om hur den underliggande idén hade tagits emot om den presenterats som en affärsplan för investerare i den konkurrensutsatta, privata sektorn. Nyligen har vi kunnat läsa om att den berömda Läs mer om Pensionssystemet 2.0[…]

Ett privat pensionssystem?

För en tid sedan rapporterade YLE att de utbetalda pensionerna för första gången översteg de inbetalda premierna. Pensionsbolagen måste alltså börja använda det fonderade pensionskapitalet för att betala pensionerna. Att det här skulle hända var inbyggt i systemet, så någon överraskning är det inte. Frågan är nu hur man ska hantera det. Ett alternativ vore Läs mer om Ett privat pensionssystem?[…]