Pensionssystemet 2.0

Det finns en mycket enkel metod att bedöma rimligheten i statliga åtgärdsprogram ur ekonomisk synvinkel. Det enda du behöver göra är att ställa dig frågan om hur den underliggande idén hade tagits emot om den presenterats som en affärsplan för investerare i den konkurrensutsatta, privata sektorn. Nyligen har vi kunnat läsa om att den berömda Läs mer om Pensionssystemet 2.0[…]

Allmänna pensionens tragedi

För ungefär 90 år sedan frekventerade en italiensk-född entreprenör löpsedlarna i USA. Som bekant var början av 1900-talet en tid då många sydeuropéer emigrerade till USA, och deras släktingar och vänner skickade ofta med s.k. postkuponger i brevförsändelser för att underlätta korrespondensen med sina närstående (på så sätt slapp emigranten besväret med att betala porto Läs mer om Allmänna pensionens tragedi[…]