Kvinnans rätt till sin kropp

Louise Persson visar genom sin bok Klassisk feminism att endast kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp är en rimlig utgångspunkt för den som säger sig arbeta för kvinnors och mäns lika rättigheter och värde. Feminism i dag förknippas mest med radikalfeministiska teorier om mannens dominans över den kvinnliga sexualiteten och moralistisk lagstiftning. Men det var inte så allt en gång började…

Patriotiska miljonärer och politiskt tänkesätt

De flesta har nog hört hur Warren Buffet, denna smutsigt rike man, krävt högre skattesatser för de rika. Argumentet är som hämtat ur en handbok i socialmoralisk politisk korrekthet: staten är i kris, så det är allas vår plikt att hjälpa till – och skattesatsen på ”oss” dollarmiljonärer är för låg. Faktum är att det buffetska uttalandet säger precis vad man skulle förvänta sig från en socialdemokratiskt skolad person: miljonärerna har råd att betala mer, de borde betala mer. Och Buffet säger sig vilja betala mer – och därför ska skattetrycket ökas för de ”rikaste”.

Sent ska syndarna vakna?

Ett gäng sossepampar skriver på SvD Brännpunkt idag hur vi måste ”värna demokratin”. Det är tydligen galningen Breiviks idiotattentat på Utöya som fått socialdemokraterna att ”vakna” och inse att något behövs göras. Uppenbarligen anser de att demokratin stärks genom att ytterligare politisera utbildningen:

Förändra lagstiftningen så att skolorna släpper in politiken och debatten i klassrummen. Genomför samtidigt en nationell satsning för delaktighet och demokrati, där skolor i hela landet deltar.

Som vanligt är lösningen mer diktat från ovan snarare än att låta människor utvecklas i egen takt och riktning. På något sätt tror artikelskrivarna att lagar som tvingar lärare att stå för vissa åsikter i klassrummen leder till ökad respekt mellan människor, respekt och acceptans för olikheter. Man ska alltså fastställa en mer ”tolerant” form i vilken samtliga medborgare ska gjutas. Och det måste göras med än fastare handlag, för den förväntade omstöpningen av Svensken genom den nationella skolplanen har visat sig inte fungera. Detta är inget annat än social ingenjörskonst på hög nivå.

Men en rimligare tolkning än artikelförfattarna ger är att den nationella skolformen faktiskt har fungerat – kanske bättre än väntat. […]