Den politiska korrekthetens progressiva panoptikon

Samtidigt som Förenta Staternas konstitution snickrades ihop, förde samhällsteoretikern Jeremy Bentham, på andra sidan Atlanten, fram idén om Panoptikon Bentham förkastade självständighetsförklaringens idéer och kallade dem ”subversiva för alla sorters verkliga …

Den politiska korrekthetens progressiva panoptikon Läs mer »