En trotskyist om Edward Snowden: Ordnung muß sein!

Medan övriga världen med avsky diskuterar Edward Snowdens avslöjanden om den amerikanska övervakningsstatens dimensioner, fokuserar amerikanska medier framför allt på brister i Snowdens liv och leverne. Snarare än att diskutera den till synes uppenbart olagliga massavlyssningen av amerikanska medborgare fylls tidningar och nyhetssändningar på tv av diskussioner om hur Snowden inte klarade högskoleutbildningen (visserligen på Läs mer om En trotskyist om Edward Snowden: Ordnung muß sein![…]

Google och staten

Dr_Evil-googleDavid Mothander, nordenansvarig för samhällspolitiska frågor på Google, skriver idag på SvD Brännpunkt. För att komma från bolaget med mottot ”don’t be evil” är det en iögonfallande både underdånig och maktflörtande artikel. T ex skriver Mothander, som vore han helt omedveten om FRA-lagar och ACTA och övervakningsutbyte med USA (osv, osv), att

En förutsättning för att internet ska kunna användas för det goda samtalet är att du får och kan uttrycka din åsikt på internet. Och inte minst att du vågar. Censur, övervakning och begränsningar är alla företeelser som direkt motverkar detta. Om du vet att du är övervakad, vågar du delta i debatten?

I länder som Sverige kan det kanske kännas tryggare, men internet är världsomspännande. Vems definition av ett legitimt undantag och inskränkning av yttrandefrihet ska få företräde? Finns det en global norm, och vilket ansvar har vi alla att sträva efter den?

Tja, det kanske känns tryggare i Sverige, men det är i så fall för att man är ignorant om hur det egentligen ligger till med övervakning och åsiktsregistrering. (Om du inte är paranoid, så är det för att du helt enkelt inte har tillräckligt med information, som det heter.) Denna ignorans har i alla fall Mothander, som ju givetvis inte vill ”vara ond”, inte något emot att stärka och underblåsa. Man kan ju fråga sig varför, om det inte är av korporatistiska skäl. […]

IB-affären: Åsiktsregistrering i gamla tider

Det finns en historia av åsiktsregistrering från svenska myndigheter. Uppgifter som har samlats in har kunnat användas mot personer och dessutom spridits vidare till det statsbärande partiet. Att de kontrollorgan som vi haft inte heller klarat av sin uppgift att sätta stopp för direkta brott mot grundlagen visar hur bräckligt skyddet för integriteten är.

Den ödmjuke vinnarpresidentent

I en sedvanligt knäpp och världsfrånvänd krönika skriver Karin Henriksson – om än mer svårförstådd än vanligt – om de tio år som gått sedan 9/11-attentaten 2001. Som vanligt skriver Karin på ett sådant sätt att man lätt kan förmås tro en sak medan fakta säger en annan, men likt Paul Krugmans slingrande otydlighet på Läs mer om Den ödmjuke vinnarpresidentent[…]

Utsugningsgenen

DN visar idag tydligt hur frånvarande begreppet integritet är ifrån dagens debatt. I korta drag vill man undersöka varför förekomsten av autism är fyra till fem gånger högre hos somaliska barn. Detta vill man göra genom att göra ett utdrag ur PKU-registret. PKU-registret lagrar som bekant blodprov på alla svenska medborgare födda efter 1975 (även Läs mer om Utsugningsgenen[…]