Öppet brev till dig i uniform

Förvisso är filmen riktad till amerikanska poliser, militärer och andra uniformerade styrkor. Men världen har på ett olyckligt sätt kommit att genomströmmas av samma tankar och idéer – de idéer som upplysningstidens filosofer gjorde upp med och som man med demokratiskt styrelseskick önskade cementera och garantera. Tänk så fel det gick. Istället för globalt brödraskap, Läs mer om Öppet brev till dig i uniform[…]