Hur hamnade vi här?

Vi får allt oftare höra att kvaliteten på offentliga tjänster i form av vård, skola, omsorg o.s.v. konstant sjunker. Detta är både sant och inte sant, beroende på hur man ser på saken. Något som dock är klart är att uppfattningen av kvalitén på offentliga tjänster konstant sjunker. Ser vi på det rent materiellt så Läs mer om Hur hamnade vi här?[…]